Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om attityder gentemot Europeiska unionen

PM Thomas Karvs doktorsavhandling i statskunskap framläggs till offentlig granskning fredag 27.9.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Public attitudes towards the European Union. A study explaining the variations in public support towards the European Union within and between countries over time.

Attityder gentemot den Europeiska unionen (EU) varierar både mellan och inom de 28 medlemsländerna. Orsakerna till detta kan spåras till situationen inom länderna, som befolkningen använder som informationsgrund när attityder gentemot EU formas. Resultaten i avhandlingen visar vilka typer av nationella faktorer som används som informationsgrund när EU utvärderas.

Till exempel hänger den ekonomiska utvecklingen inom landet starkt ihop med EU-attityder. När den nationella ekonomin går bra tenderar också attityderna gentemot EU att bli mer positiva. Dock tenderar befolkningen att skilja mellan olika aspekter av EU, som till exempel euron och EU-medlemskapet, vilket innebär att attityder gentemot olika aspekter av EU också varierar och inte nödvändigtvis kan förklaras av samma typ av nationella faktorer.

I takt med att EU har blivit alltmer kritiserat under det senaste decenniet, en utveckling som tydligt kan spåras till finanskrisens utbrott 2008, har även EU:s framtida existens börjat ifrågasättas. Det tydligaste exemplet på detta är folkomröstningen 2016 om Storbritanniens medlemskap i EU, som klart visade att befolkningen inom ett specifikt medlemsland kan välja att vända EU ryggen om och när de får möjlighet. I och med att EU-medlemskapet är någonting frivilligt hänger hela unionens framtid på att befolkningen inom medlemsländerna verkligen vill fortsätta vara en del av EU.

Därmed har det nu blivit viktigare än någonsin tidigare att analysera vad befolkningen inom EU:s medlemsländer verkligen tycker om olika aspekter av EU, vad som kan tänkas förklara dessa attityder och varför attityderna varierar över tid. Detta utgör även denna avhandlings huvudsakliga bidrag. Avhandlingens resultat bidrar därmed till en ökad förståelse kring hur attityder gentemot flera olika aspekter av EU formas.

Thomas Karv disputerar fredagen den 27 september 2019 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är docent Linda Berg, Göteborgs universitet och kustos är professor Kim Strandberg, Åbo Akademi.

Thomas Karv är född 7.5.1988 i Korsholm. Han avlade studentexamen 2007 vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby och PM-examen 2014 vid Åbo Akademi.

Thomas Karv kan vid behov nås per telefon 040 755 8805 eller e-post thomas.karv@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
https://www.doria.fi/handle/10024/170812?locale=lsv.

Thomas Karv
Thomas Karv

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.