Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om att utnyttja maskinilärning för att separera mellan grundade och ogrundade misstankar om sexuellt utnyttjande av barn

M.Psych. Alessandro Tadeis doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning fredag 4.12.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter FICSA: The Finnish Investigative Instrument of Child Sexual Abuse. Machine Learning Applied to Criminal Investigations.

Trots att förekomsten av sexuellt utnyttjande av barn (SUB) minskat de senaste åren har antalet anmälningar ökat. En del av anmälningarna är grundlösa och stjäl tid och resurser från riktiga fall. Fördröjningar ökar risken för felaktiga slutsatser.

I min avhandling utvecklade jag ett redskap för att snabbt separera mellan grundade och ogrundade misstankar om SUB. Detta redskap, FICSA, baseras på demografisk och socioekonomisk information från mer än 11 000 barn. Informationen kan enkelt fås med ett frågebatteri. Detta motverkar att bevis föråldras och låter utredarna prioritera de misstankar som mest sannolikt är grundade.

I den första studien skapade jag FICSA genom att identifiera en liten grupp bakgrundsvariabler som behövs för att trovärdigt räkna ut sannolikheten för att en misstanke om SUB är grundad. Den första versionen av FICSA uppnådde en mycket bra träffsäkerhet.

I den andra studien undersökte jag den finska polisens kunskap om de bakgrundsvariabler som FICSA inkluderar, samt deras förmåga att bortse från bakgrundsvariabler som inte är kopplade till SUB. Polisen var bättre på att identifiera de variabler som inte är kopplade till SUB än de som är det, men verkade inte sätta tillräcklig vikt vid bakgrundsinformation då de uppskattade hur sannolikt SUB var.

I den tredje studien testade jag tillämpningen av FICSA bland finländska rättspsykologer. Deltagarna hade en mer korrekt uppfattning om sannolikheten av SUB när de använde FICSA jämfört med när de inte gjorde det. Antalet tekniska fel de gjorde då de använde FICSA visar dock på behovet av mer träning.

I den sista studien tog jag bort frågor som inte gäller alla barn och satte med frågor för att separera mellan barn som talar sanning och barn som ljuger. Även efter att vi reducerat antalet variabler från 42 till 15 fortsatte FICSA vara effektivt.

Sammanfattningsvis kan FICSA hjälpa utredare i början av en utredning. Efter lite ytterligare arbete kan FICSA sättas till de tekniker som utredare använder.

Alessandro Tadei disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 4 december 2020 kl. 9. Opponent är Associate Professor Steven Herman, University of Hawaii, USA och kustos är biträdande professor Jan Antfolk, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Alessandro Tadei är född 15.9.1987 i Turin, Italien. Han avlade studentexamen 2006 vid Liceo Classico V. Gioberti, Turin, och Bachelor’s Degree in Psychological Sciences and Techniques 2010 vid universitetet i Turin, samt Master’s Degree in Criminal and Investigative Psychology 2013 vid universitetet i Turin.

Alessandro Tadei kan vid behov nås per telefon +49 1520 465 6838 eller e-post tadei.alessandro@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Alessandro Tadei

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden kan fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.