Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
5.12.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Doktorsavhandling om att minnas ord med emotionellt värde

PsM Carina Saarelas doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning fredag 14.12.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Memory for Emotion-Laden Words in Normal Aging: Valence-Arousal Interactions and Neuroanatomical Correlates.

Det är lättare att minnas emotionellt laddad information. Även om minnet ofta försämras vid normalt åldrande, kvarstår den emotionella förstärkningseffekten. Studier antyder att unga vuxna minns bättre negativt än positivt material, men att minnespreferensen för negativt material minskar eller t.o.m. ersätts av en preferens för positivt material med åldern. I avhandlingen undersöktes hur unga och äldre friska vuxna personer minns ord med olika emotionellt värde (positiv/negativ) och emotionell intensitet. Även underliggande mekanismer i hjärnan hos äldre vuxna utforskades.

Avhandlingen visade att det inte fanns skillnader mellan hur unga (21–35 år) och äldre (50–79 år) vuxna minns emotionella ord. Här sågs alltså ingen skillnad i minnespreferens för negativa eller positiva ord eller för ord med olika stark emotionell intensitet mellan åldersgrupperna.

I avhandlingen identifierades samband mellan minne för positiva ord och gråsubstansvolym i hjärnans bakre delar hos friska äldre vuxna. Bättre minne för positiva ord hade samband med lägre integritet hos vitsubstansbanor i hjärnan, vilket antyder att en kompensationsmekanism kunde spela en roll.

Avhandlingen visade även att språkliga och kulturella faktorer har större betydelse än ålder och kön för bedömningen av emotionella egenskaper hos ord.

Carina Saarela disputerar fredagen den 14 december 2018 kl. 13 i auditorium XX, Agora, Vattenborgsvägen 5, Åbo. Opponent är Dr. Senior Researcher Grégoria Kalpouzos, Karolinska institutet, Sverige och kustos är docent Mira Karrasch, Åbo Akademi.

Carina Johanna Birgitta Saarela (f.d. Söderholm) är född 4.10.1974 i Hangö. Hon avlade studentexamen 1993 vid Hangö svenska gymnasium, politices magisterexamen vid Åbo Akademi, 1998 och psykologie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2005.

Carina Saarela kan vid behov nås per telefon 040 753 6916 eller e-post carina.saarela@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/164816?locale=lsv

Carina Saarela
Carina Saarela

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör