Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
5.12.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös tunnesisältöisten sanojen muistamisen eroista

PsM Carina Saarelan väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 14.12.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Memory for Emotion-Laden Words in Normal Aging: Valence-Arousal Interactions and Neuroanatomical Correlates.

On helpompi muistaa tunnesisältöistä materiaalia. Vaikka muisti usein heikkenee normaalissa ikääntymisessä, tunnesisällön muistia vahvistava vaikutus pysyy. Tutkimukset osoittavat, että nuoret aikuiset muistavat kielteistä materiaalia myönteistä paremmin, mutta että kielteisen materiaalin suosiminen vähenee tai jopa vaihtuu myönteisen materiaalin suosimiseksi ikääntyessä. Väitöskirjassa tutkittiin miten nuoret ja ikääntyvät terveet aikuiset muistavat erityyppisiä tunnesisältöisiä sanoja. Tutkimuksessa selvitettiin myös tunnemuistin aivostollista perustaa ikääntyvillä aikuisilla.

Väitöskirja osoitti, ettei nuorten (21–35 v.) ja ikääntyvien (50–79 v.) aikuisten välillä ollut eroja tunnesisältöisten sanojen muistamisessa. Tässä ei siis havaittu ikään liittyvää eroa kielteisten tai myönteisten sanojen tai eri tunneintensiteetillä varustettujen sanojen suosimisessa.

Väitöskirjassa havaittiin yhteys myönteisten sanojen muistamisen ja aivojen takaosien harmaan aineen volyymin välillä terveillä ikääntyvillä aikuisilla. Mitä paremmin myönteisiä sanoja muistettiin, sen matalampi valkean aineen radastojen integriteetti oli normaalisti ikääntyvillä, mikä voi viitata korvaavan mekanismin vaikutukseen.

Väitöskirja osoitti myös, että kielellisillä ja kulttuurillisilla tekijöillä on suurempi merkitys kuin iällä tai sukupuolella sanojen tunnesisällön arvioinnissa.

Carina Saarela väittelee tohtoriksi perjantaina 14. joulukuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio XX, Agora, Vesilinnantie 5, Turku. Vastaväittäjänä toimii Dr. Senior Researcher Grégoria Kalpouzos, Karolinska institutet, Ruotsi ja kustoksena dosentti Mira Karrasch, Åbo Akademi.

Carina Johanna Birgitta Saarela (ent. Söderholm) on syntynyt 4.10.1974 Hangossa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1993 Hangö svenska gymnasium -lukiossa, valtiotieteen maisterin tutkinnon Åbo Akademissa, 1998 ja psykologian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa, 2005.

Carina Saarela on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 753 6916 ja sähköpostitse osoitteesta carina.saarela@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/164816?locale=lfi

Carina Saarela
Carina Saarela

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja