Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om användningen av nanocellulosa i livsmedelsförpackningar

M.Sc. (Tech.) Rajesh Koppolus doktorsavhandling i pappersförädling framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Rajesh Koppolu.
Rajesh Koppolu

Avhandlingen heter High-throughput Processing of Nanocelluloses into Barrier Coatings.

Disputationen äger rum den 22 mars 2024 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är Dr. David Guérin, L’Oréal Packaging Science Center, Frankrike och kustos är professor Martti Toivakka, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Vårt moderna liv är starkt beroende av förpackningar, särskilt livsmedelsförpackningar, där komplexa flerskiktsstrukturer säkerställer färskhet, förlängd hållbarhet och minimerat avfall. Engångskaraktären hos de flesta förpackningar kräver dock hållbara och biobaserade material, tillsammans med design som gynnar återvinningsbarhet eller biologisk nedbrytbarhet. Denna avhandling utforskar högkapacitetsbearbetningsmetoder för att utnyttja nanocellulosa, en naturlig och biologiskt nedbrytbar polymer, som en beläggning för effektiva barriäregenskaper i förpackningar. Den komplexa reologin hos nanocellulosa hindrar dess industriella användning, och därför undersöker detta arbete dess egenskaper och utvecklar effektiva bestrykningsmetoder för att bearbeta den till barriärbeläggningar. Genom att systematiskt studera substratets roll, nanocellulosatillsatser, bestrykningsförhållanden och adhesion av mellanskiktet till kartongsubstrat, genomfördes alla bestrykningar via en rulle-till-rulle process som efterliknar industriella förhållanden. Dessutom producerades flerskiktsbeläggningar med ett fuktbarriärskikt innehållande olika biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer med traditionella bestrykningsmetoder, och dessa nanocellulosabaserade flerskiktsstrukturer visade barriäregenskaper som var jämförbara med konventionella referenser. Denna forskning för nanocellulosa närmare verklig tillämpning som ett hållbart och högpresterande barriärmaterial för livsmedelsförpackningar.

Rajesh Koppolu är född 1989 i Kothagudem, Indien. Han kan vid behov nås per telefon +358 400 217 882 eller e-post rajesh.koppolu@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.