Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om användningen av muterade ERBB-proteiner som målprotein vid utveckling av cancerläkemedel

FM Mahlet Tamirats doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 15.10.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Dynamic Structural Effects of Activating ERBB Kinase Somatic Mutations.

I den här avhandlingen studerades cancerframkallande genetiska förändringar (mutationer) i en grupp av proteiner som kallas ERBB. Normal aktivitet hos ERBB-proteinerna är viktig för tillväxt och utveckling av våra organ, medan mutationer som ökar aktiviteten hos dessa proteiner är associerade med lung- och bröstcancer.

Den här doktorsavhandlingen undersöker strukturella förändringar som sker i ERBB-proteinerna på grund av flera cancerframkallande mutationer. Avhandlingen strävar också efter att identifiera de bakomliggande mekanismerna för hur mutationerna ökar aktiviteten hos ERBB-proteinerna och leder till utveckling av cancer.

Eftersom proteiner är mycket mobila och dynamiska molekyler studerades effekten av mutationerna med hjälp av en datorbaserad teknik som kallas molekylärdynamiska simulationer (MDS). MDS försöker imitera proteinernas biologiska omgivning och dynamiska beteende. De muterade och icke-muterade ERBB-strukturerna simulerades för att studera de dynamiska strukturförändringar som orsakas av mutationerna.

Arbetet visar att den ökade ERBB-aktiviteten orsakas av en kombination av strukturella förändringar på flera olika ställen i proteinet. Resultaten ökar förståelsen för hur dessa mutationer orsakar sin effekt på molekylärnivå och föreslår samtidigt en strategi för att använda muterade ERBB-proteiner som målprotein vid utveckling av cancerläkemedel.

Mahlet Tamirat disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 15 oktober 2021 kl. 13. Opponent är docent Maija Lahtela-Kakkonen, Östra Finlands universitet och kustos är professor Mark S. Johnson, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Mahlet Zerihun Tamirat är född 9.3.1989 i Addis Ababa, Etriopien. Hon avlade studentexamen 2007 vid Kokeb Secondary School och Bachelor of Pharmacy 2011 vid Addis Ababa University samt MSc i Bioinformatics 2016 vid Åbo Universitet.

Mahlet Tamirat kan vid behov nås per telefon 041 481 6321 eller e-post mahlet.tamirat@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Mahlet Tamirat

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.