Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös biokemian alalta

FM Mahlet Tamiratin väitöskirja biokemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 15.10.2021.

Väitöskirjan otsikkona on The Dynamic Structural Effects of Activating ERBB Kinase Somatic Mutations.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan ERBB-proteiineissa ilmentyviä, syöpää aiheuttavia geneettisiä muutoksia (mutaatiot). ERBB-proteiinien normaali aktiivisuus on tärkeää elinten kasvulle ja kehitykselle. ERBB-proteiinien aktiivisuutta lisäävät mutaatiot liitetään usein keuhko- ja rintasyöpiin.

Väitöskirjatyö tarkastelee ERBB-proteiinien rakenteeseen vaikuttavia, syöpää aiheuttavia mutaatioita. Väitöskirjassa selvitetään mekanismeja, joilla mutaatiot lisäävät ERBB-aktiivisuutta ja johtavat syöpään.

Koska proteiinit ovat luonnostaan hyvin liikkuvia, dynaamisia molekyylejä, väitöskirjatyössä käytettiin tietokonepohjaista tekniikkaa, molekyylidynamiikkasimulaatiota (MDS), ERBB-mutaatioiden rakennevaikutuksen arviointiin. MDS-tekniikka pyrkii imitoimaan proteiinien ”eläväistä” käyttäytymistä biologisessa ympäristössä. Sekä normaalien että mutantti–ERBB-proteiinien rakenteita simuloitiin mutaatioista aiheutuvien rakenteellisten muutosten selvittämiseksi.

Väitöskirjatyö paljasti, että ERBB-aktiivisuutta kasvattavista mutaatioista aiheutuvia rakenteellisia muutoksia esiintyi niin lähellä kuin kauempanakin mutaatiokohdista. Tutkimuksen tulokset auttavat meitä ymmärtämään molekyylitasolla sitä, miten ja miksi ERBB-mutaatiot aiheuttavat syöpää. Tutkimus voi edesauttaa meitä myös kehittämään lääkkeitä, joiden avulla ERBB-proteiineissa esiintyvistä mutaatioista johtuvia syöpiä voitaisiin hoitaa.

Mahlet Tamirat väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 15. lokakuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii dosentti Maija Lahtela-Kakkonen, Itä-Suomen yliopisto ja kustoksena professori Mark S. Johnson, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Mahlet Zerihun Tamirat on syntynyt 9.3.1989 Addis Ababassa, Etiopiassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2007 Kokeb Secondary Schoolissa, Bachelor of Pharmacy -tutkinnon 2011 Addis Ababa Universityssä ja filosofian maisterin tutkinnon 2016 Turun yliopistossa.

Mahlet Tamirat on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 041 481 6321 ja sähköpostitse osoitteesta mahlet.tamirat@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Mahlet Tamirat

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.