Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om användningen av generiska pronomen i engelska som främmande språk och som lingua franca

FM Charlotte Stormboms doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning fredag 12.2.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Gendered language in flux: The use of epicene pronouns in EFL and ELF writing.

Denna avhandling undersöker användningen av generiska pronomen i engelska som främmande språk och engelska som lingua franca. Generiska pronomen är en typ av personliga pronomen som används vid syftning på en person av okänt eller irrelevant kön. Avhandlingen koncentrerar sig på de tre vanligaste typerna av dessa pronomen i engelskan: ’he’, ’he or she’, och ’they’.

I avhandlingen ingår fyra delstudier, som närmar sig temaområdet från olika infallsvinklar. Materialet består av fem korpusar samt ett experiment. I analyserna undersöks bland annat hur pronomenbruket har förändrats över tid och hur generiska pronomen används av språkbrukare med olika modersmålsbakgrund.

Resultaten visar på en diakron förändring i pronomenbruket. Det är till exempel tydligt att feministisk språkplanering har haft en effekt, eftersom pronomenet ’he’ förekommer mycket mer sällan i texter från 2010-talet än i texter från 1970- till 2000-talet. Samtidigt som ’he’ minskar i popularitet blir användningen av ’they’ däremot vanligare.

Bruket av pronomen varierar även mellan olika modersmålsgrupper. De språkbrukare som har italienska och ryska som modersmål använder ’he’ oftare än något annat pronomen. Det här pronomenet förekommer däremot sällan bland de som har svenska, danska eller finska som modersmål; dessa språkanvändare tycks istället föredra ’they’.

Den påvisade variationen tyder på att användningen av generiska pronomen i engelskan befinner sig i ett tillstånd av förändring. En orsak till detta är att bruket av ’they’ under lång tid ratades i preskriptiv grammatik, trots att ’they’ har använts i tredje person singular under flera århundraden. Resultaten pekar också på att modersmålets genusstruktur påverkar användningen av pronomen. Till exempel verkar språkbrukarna vara mer benägna att använda pronomenet ’he’ om deras modersmål har grammatiskt genus. Detta resultat kan knytas till lingvistisk relativism, det vill säga teorin om att människors tänkande kan påverkas av modersmålets grammatiska struktur.

Charlotte Stormbom disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 12 februari 2021 kl. 13. Opponent är professor Anna Mauranen, Helsingfors universitet och kustos är professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Charlotte Magdalena Stormbom är född 9.5.1989 i Mariehamn. Hon avlade studentexamen 2008 vid Ålands lyceum, Mariehamn och FM-examen 2014 vid Åbo Akademi.

Charlotte Stormbom kan vid behov nås per telefon 0400 928 800 eller e-post charlotte.stormbom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Charlotte Stormbom

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.