Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om antroposofin i Sverige

Karen Swartz.
Karen Swartz

FM Karen Swartzs doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Management Matters: Organizational Storytelling within the Anthroposophical Society in Sweden.

Disputationen äger rum lördagen den 27 augusti 2022 kl. 13 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Benjamin Zeller, Lake Forest College, USA och kustos är professor Marcus Moberg, Åbo Akademi.
 

Sammanfattning

Antroposofiska Sällskapet, grundat av österrikaren Rudolf Steiner, kom till Sverige 1913. Under nittonhundratalets andra hälft hade rörelsen blivit till en omfattande decentraliserad miljö med många institutioner och verksamheter, från själva det Antroposofiska Sällskapet i strikt mening till olika skolor, lantbruk, butiker, kliniker, osv., som byggde på tolkningar av arvet efter Steiner. En rörelse med denna komplexitet kan ses som en organisation med en företagsliknande struktur. Denna avhandling tar därför sin utgångspunkt i ett organisationsteoretiskt perspektiv, i synnerhet i den gren av organisationsteorin som studerar berättande som ett led i hur en organisationskultur skapas. I det aktuella fallet analyseras berättelser som antroposofer i Sverige, både vanliga medlemmar och personer i ledarställning, framför om den blomstringstid de menar rörelsen en gång hade, den nedgång de säger sig uppleva och den framtid de föreställer sig att antroposofin i Sverige kommer att möta.

Berättelserna återspeglar en komplex och motsägelsefull organisationskultur präglad av en viss grad av krisstämning. Det förflutna beskrivs i mycket positiva termer samtidigt som intervjupersonerna nämner otaliga problem och konflikter. Åsikterna går vitt isär när det gäller vad nutidens problem är och vad som orsakat dem. Framtiden beskrivs av vissa intervjupersoner som omöjlig att spekulera närmare om, medan andra har förslag till förändringar. Det saknas dock en enhetlig föreställning om vilka förändringar som krävs och vem som ska genomföra dem. Intervjupersonerna är eniga om att antroposofin spelar en viktig roll, förklarar att bristen på en tydlig antroposofisk identitet är ett huvudskäl till vad de ser som rörelsens nuvarande kris, men är ovilliga att själva beskriva vad antroposofin är och vad den har att erbjuda. Det finns dessutom en rad divergerande uppfattningar om Steiner snarare än en sammanhållen beskrivning av en karismatisk ledare som medlemmarna kan samlas kring.

Karen Swartz är född 1976 i Green Bay, Wisconsin, USA. Hon kan vid behov nås per telefon
+45 53 837 474 eller e-post karen.swartz@abo.fi.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.