Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös antroposofiasta Ruotsissa

Karen Swartz.
Karen Swartz

FM Karen Swartzin väitöskirja uskontotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Management Matters: Organizational Storytelling within the Anthroposophical Society in Sweden 

Väitöstilaisuus järjestetään lauantaina 27. elokuuta 2022 klo 13.15 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Benjamin Zeller, Lake Forest College, USA ja kustoksena professori Marcus Moberg, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Antroposofinen seura, jonka perusti itävaltalainen Rudolf Steiner, saapui Ruotsiin 1913. 1900-luvun jälkipuoliskolla seura oli muuttunut laajaksi, hajautetuksi ympäristöksi, joka sisälsi useita instituutioita ja toimintoja itse Antroposofisesta seurasta kouluihin, maanviljelykseen, myymälöihin, klinikoihin ja niin edelleen. Nämä rakentuivat Steinerin perinnöstä tehdyille tulkinnoille.

Tällainen kompleksinen liike voidaan nähdä organisaationa, jolla on yritystä muistuttava rakenne.
Tämä väitöskirja ottaakin lähtökohdakseen organisaatioteoreettisen näkökulman, erityisesti sellaisen organisaatioteorian, joka pohtii kertomista organisaatiokulttuurin rakentamisen keskeisenä osana.

Tässä kyseisessä tapauksessa analysoidaan kertomuksia, joita antroposofit Ruotsissa, sekä rivijäsenet että johtoasemassa olevat henkilöt, esittävät kukoistusajasta, joka liikkeellä heidän mukaansa kerran oli, heikkenemisestä, jonka he sanovat kokevansa ja tulevaisuudesta, jonka he kuvittelevat antroposofian Ruotsissa kohtaavan.

Kertomukset heijastavat kompleksista ja ristiriitaista organisaatiokulttuuria, jota määrittää tietyn asteinen kriisitunnelma. Mennyttä kuvataan hyvin positiivisin termein samalla kun haastateltavat tuovat esiin lukemattomia ongelmia ja konflikteja. Puhuttaessa nykyhetken ongelmista ja niiden syistä, näkemykset menevät laajasti ristiin. Tulevaa jotkut haastateltavat kuvailevat mahdottomaksi pohtia lähemmin, kun taas toisilla on ehdotuksia muutokseen. Yhtenäinen käsitys tarvittavista muutoksista ja niiden tekijöistä kylläkin puuttuu. Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että antroposofialla on tärkeä rooli ja selittävät, että selkeän antroposofisen identiteetin puute on pääsyy siihen, mikä nähdään liikkeen tämänhetkisenä kriisinä, mutta ovat itse haluttomia kuvailemaan, mitä antroposofia on ja mitä se voi tarjota. Sitä paitsi on olemassa enemmänkin joukko hajaantuneita käsityksiä Steinerilta kuin yhtenäinen selitys karismaattiselta johtajalta, jonka ympärille jäsenet voisivat kokoontua.

Karen Swartz on syntynyt 1976 Green Bayssa, Wisconsinissa, USA:ssa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +45 53837474 ja sähköpostitse osoitteesta karen.swartz@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.   

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.