Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
21.6.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om andra generationens sverigefinländares kulturidentitet

FM Kai Latvalehtos doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning fredag 29.6.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Finnish Blood, Swedish Heart? Examining Second-Generation Sweden-Finnishness.

Avhandlingen utforskar hur andra generationens sverigefinländare har byggt upp sin kulturidentitet. Vidare granskas vilka faktorer som har påverkat identitetsprocesserna. Detta framförs genom tvärvetenskaplig granskning men framför allt genom ett omfattande och unikt intervjumaterial med ett tjugotal informanter.

Ett av huvudsyftena har varit att artikulera och definiera dagens sverigefinska kulturidentitet, både på en makro- och mikronivå, genom subjektiva livsberättelser och inverkande historiska, politiska, pedagogiska och psykologiska faktorer.

Vad är orsakerna till att sverigefinskheten är relativt osynlig (i jämförelse med t.ex. finlandssvenskhet)? Varför har informanterna valt att simma mot strömmen genom att utforska och bearbeta sin kulturbakgrund? Språkfrågor, historiska och aktuella strömningar i Sverige och Finland behandlas, likaså personliga och lokala omständigheter som klass, kön, förorter, familjefrågor, skolning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppväxten och formuleringarna av kulturidentiteten för den andra generationen har präglats av omgivningen och majoritetssamhällena. Förhållandet till föräldragenerationen, den invandrade första generationen, har varit betydelsefull men samtidigt problematisk. Sak samma gällande själva begreppet, sverigefinne/ruotsinsuomalainen. När det kommer till kollektiva identiteter, tillhörighetsbehov och gemensamma sammanhang för den andra generationen, så har dessa varit sällsynta.

De intervjuade har bearbetat sin sverigefinskhet, så avhandlingen ger exempel inte bara för dagens sverigefinskhet, men även för andra minoriteter i Finland och Sverige. Och mycket att tänka på för majoriteten.

Kai Latvalehto disputerar fredagen den 29 juni 2018 kl. 13 i Auditorium A, Gadolinia, Porthansgatan 3, Åbo. Opponent är Dr. Sean Campbell, Anglia Ruskin University, Storbritannien och kustos är professor Anthony Johnson, Åbo Akademi.

Kai Petri Latvalehto är född 10.8.1967 i Uleåborg. Han avlade studentexamen 1987 vid gymnasiet Haukiputaan lukio och FM-examen vid Uleåborgs universitet, 1995.

Kai Latvalehto kan vid behov nås per telefon 040 536 3677 eller e-post kai.latvalehto@gmail.com.

 

Kai Latvalehto
Kai Latvalehto. Foto: Torgny Lindén

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör