Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om aktivisten Mary Ann McCrackens (1770–1866) brev och arv

M.A. Cathryn McWilliams doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning måndag 28.6.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Letters and Legacy of Mary Ann McCracken (1770–1866).

Denna avhandling utgör den första vetenskapliga utgåvan av den Belfast-baserade humanitära aktivisten Mary Ann McCrackens (1770–1866) korrespondens, fullständigt annoterad, med tillhörande essäer och kommentarer. Genom att lägga fram en fullständig resurs för Mary Ann McCracken, baserad på ursprungligt källmaterial, syftar avhandlingen till att undanröja behovet av att hänvisa till brev (och partiella brev) i andra hand via tidigare biografier (framför allt Mary McNeills verk från 1960, som de flesta moderna citaten ur McCrackens brev fortfarande bygger på). Denna studie sammanställer och sekvenserar alla McCrackens brev för första gången och syftar därigenom till att ge en bredare inblick i hennes senare liv och åsikter, och samtidigt belysa det irländska samhället på 1700- och 1800-talet, i synnerhet miljön i Belfast som snabbt förändrades.

Genom att komplettera breven med kontextuella, biografiska och tekniska kommentarer vill avhandlingen också bidra till irländsk livsskrivning, kvinnohistoria och det växande området brevforskning. En annan viktig dimension i avhandlingen är att använda detta primära material för att föra en kritisk dialog med de olika versionerna av Mary Ann McCracken som ingår i folkhistorien, det kulturella minnet och litteraturen. I egenskap av kulturikon har McCracken blivit föremål för appropriering av många (ibland konkurrerande) rörelser inom Nordirland, och det är därför också ytterst viktigt att garantera att hon blir hörd med egna ord. Avhandlingen undersöker dessutom de materiella och visuella spåren av McCrackens liv och minne, inklusive porträttering, skulpturer och muralmålningar.

Avhandlingen omfattar 181 transkriberade och annoterade brev i kronologisk ordning samt tretton bilagor, av vilka många är starkt knutna till delar av huvudtexten och avhandlingen därför genomgående refererar till dessa. Bilagorna innehåller material såsom bifogade dokument (d.v.s. andra brev och tidningsurklipp), en transkriberad intervju, skrifter som inte är brev och nekrologer.

Förhoppningen är att dessa nya resultat ska erbjuda en ny och fullständig resurs för historiker, historiska lingvister, biografiförfattare och genusforskare som studerar Irland och den aktuella tidsperioden.

Cathryn McWilliams disputerar vid Åbo Akademi måndagen den 28 juni 2021 kl. 14. Opponent är Dr., Lecturer Jonathan Wright, Maynooth University, Irland och kustos är professor Anthony Johnson, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Cathryn Bronwyn McWilliams är född 4.8.1982 i Nordirland. Hon avlade studentexamen 2001 vid Victoria College Belfast, Nordirland och Bachelor of Arts-examen 2005 vid Queen’s University Belfast samt Master of Arts-examen 2006 vid Queen’s University Belfast.

Cathryn McWilliams kan vid behov nås per telefon +47 9 208 2855 eller e-post cathryn.mcwilliams@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Cathryn McWilliams

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.