Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i värme- och strömningsteknik

DI Rickard Erlunds doktorsavhandling i värme- och strömningsteknik framläggs till offentlig granskning fredag 18.6.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Production and testing of magnesium carbonate hydrates for thermal energy storage (TES) application.

I avhandlingen ingår både forskning inom koldioxidavskiljning och lagring genom mineralisering (carbon capture and storage by mineralisation, CCSM) och produktion samt användning av dess slutprodukt, magnesiumkarbonathydrat (MCH) för lagring av termisk energi (thermal energy storage, TES).

Den senare delen av avhandlingen behandlar utvecklingen av en process som använder MCH som ett TES-material inklusive termisk systemmodellering och simulering med hjälp av de experimentella resultaten. MCH desorberar kristallvatten och bildar magnesiumkarbonat, vilket ger en värmeeffekt som är tillräcklig för lagring av termisk energi. TES kan utöka användningen av värme som produceras i förnybara källor som inte tillgodoser efterfrågan på en gång. Värmelagring genom abs-/adsorption går ut på att använda sol (eller annan förnybar värmekälla) för att värma upp det absorberande materialet under sommaren där energi kan släppas ut (hydratisering) under vintern. Simuleringar av konceptet som utvecklades visade att ifrågavarande värmelagring kunde bidra med en del av värmen som behövs under vinterhalvåret i ett egnahemshus.

Genom att utveckla ett användbart material av CCSM-karbonatprodukten som förmodligen finns tillgängligt i rikliga mängder i framtiden, motiveras CCSM ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. Avhandlingen är en del av fortsättningen på forskningen av CCSM-processen (ÅA-route), som utvecklats vid Åbo Akademi.

Rickard Erlund disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 18 juni 2021 kl. 13. Opponent är professor Brian Elmegaard, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark och kustos är professor Ron Zevenhoven, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Rickard Anton Erlund är född 14.7.1987 i Åbo. Han avlade studentexamen 2006 vid Katedralskolan i Åbo och diplomingenjörsexamen 2015 vid Åbo Akademi.

Rickard Erlund kan vid behov nås per telefon 040 827 0748 eller e-post rickard.erlund@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Rickard Erlund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.