Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i vårdvetenskap

Master i profesjonsetikk og diakoni Grethe Bjergas doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 7.2.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Danningens vesen i møtet med det lidende mennesket.

Sammandrag av avhandlingen på norska:

Bakgrunnen for denne avhandlingen er en uro for at grunnverdier slik som kjærlighet, barmhjertighet, omsorg og verdighet er under press i et helsevesen preget av markedstenkning. Man kan spørre seg om det finns tid og rom for å erfare eksistensielle og betydningsfulle møter, der potensiale finns for utvikling og indre vekst hos den enkelte omsorgsgiver og menneske? Hensikten er derfor å utvikle kunnskap om danningens vesen i møtet med det lidende mennesket.

Avhandlingen er forankret i omsorgsvitenskap og Katie Erikssons caritative omsorgsteori. Avhandlingens tre data-materialer er klassisk tekst fra tre greske tragedier, tekster fra intervjuer med ti sykepleiere og en filosofisk tekst. Tekstene ble tolket i lys av tolkningslæren til Hans-Georg Gadamer.

Avhandlingens resultat fremtrer i temaene kjærlighet og gjensidighet, lidelsens kamp med vilje og kraft, en bevegelse mellom å være fri, bundet og forbundet og utvikling og indre vekst, en tilblivelse. I skapende bevegelser utvikler mennesket seg i møtet med lidelse. I møter hvor man er delaktig i å lindre lidelse, kan man se seg selv på en ny måte. Kjernen i danningens vesen sentreres om menneskets etiske og eksistensielle utvikling. Utvikling av indre frihet er sentralt. Frihet finnes i mennesket som en evne til det gode og det onde, relatert til vilje, valg og handlinger. Å holde fast på kjærlighet som motiv og ideal er betydningsfullt for utvikling av en etisk holdning og en etisk praksis i møtet med det lidende mennesket.

Studiens resultat viser betydning av å vektlegge studentens personlige utvikling både som menneske og mot en profesjon. Det fordrer en pedagogisk satsning som vektlegger refleksjon over temaer som kjærlighet, lidelse og frihet knyttet til deres erfaringer. Gjennom refleksjon kan erfaringer i møte med det lidende mennesket bearbeides, gi ny forståelse og en utvidet handlingskompetanse.

Grethe Bjerga disputerar fredagen den 7 februari 2020 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Margareta Asp, Mälardalens högskola, Sverige, och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Grethe Heidi Bjerga är född 14.8.1958 i Sandnes, Norge. Hon avlade examen som offentlig godkjent sykepleier (sjukskötare) 1980 vid Stavanger Sanitetsforenings Sykepleierskole, Norge, och Masterexamen i profesjonsetikk og diakoni 2006 vid Universitetet i Oslo, Norge.

Grethe Bjerga kan vid behov nås per telefon +47 474 15 554 eller e-post grethe.h.bjerga@uis.no.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: www.doria.fi/handle/10024/175813?locale=lsv.

Klicka här för en tryckduglig bild av disputanden.
Bilden får fritt användas av medierna.