Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i utvecklingspsykologi

Hateem Al Khuja.
Hateem Al Khuja

PM Hateem Al Khujas doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln A Cross-cultural Examination of the Relationship between Intercultural Competence, Private Self-awareness, and Well-being: Evidence from Syrians in Germany and Arabic- speaking Immigrants in Finland.

Disputationen äger rum torsdagen den 16 maj 2024 kl. 13. Disputationen kan följas via videolänk. Opponent är professor Jane L. Ireland, University of Central Lancashire, Storbritannien och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Målet med avhandlingen är att utforska hur väl syriska invandrare i Tyskland och arabisktalande invandrare i Finland förstår och interagerar med kulturer som skiljer sig från deras egna, hur medvetna de är om sina egna tankar och känslor, och hur allt detta påverkar deras välbefinnande. Studien använde sig av två grupper: en i Tyskland och en i Finland. Varje deltagare svarade på ett detaljerat frågeformulär som mätte deras kulturella förståelse, självmedvetenhet och psykologiska välbefinnande med hjälp av särskilt utformade verktyg.

För gruppen i Tyskland visade studien att de som var öppna och anpassningsbara till andra kulturer tenderade att ha bättre självmedvetenhet och välbefinnande. Tvärtom tenderade de med ett mer slutet sinne att kämpa mer både med självmedvetenhet och välbefinnande.

I Finland var resultaten något annorlunda. Även om öppenhet fortfarande korrelerade med bättre självmedvetenhet, verkade en sluten inställning också korrelera med självmedvetenhet, men på bekostnad av ett större psykologiskt välbefinnande.

Sammanfattningsvis föreslår studien att bättre kulturell förståelse och självmedvetenhet kan förbättra invandrares välbefinnande, vilket kan hjälpa till att informera program som ämnar hjälpa dem att anpassa sig bättre i nya länder.

Hateem Al Khuja är född 1987 i Damaskus, Syrien. Han nås per e-post hateem.alkhuja@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.