Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i utvecklingspsykologi

PM Farida Anwars doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Victimisation of Women in Public Places: Sexual Harassment in Pakistan, Ghana, and Finland 

Disputationen äger rum måndagen den 13 juni 2022 kl. 12. Opponent är professor Jane L. Ireland, University of Central Lancashire, Storbritannien och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk

Farida Anwar kan vid behov nås per telefon 044 988 3937 eller e-post farida.anwar@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.