Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i utvecklingspsykologi

PM Olaniyi Olusegun Makindes doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 15.10.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Overcrowding, Sleep Depravation, and Infectious Diseases, as Risk Factors for Aggressive and Antisocial behaviour in Nigerian Adolescents

I avhandlingen undersöks sambanden mellan trångboddhet, familjevåld, asocialt beteende, sömnbrist och smittsamma sjukdomar. Deltagarna var från mellanstadiet i grundskolan från överbefolkade områden i Ejigbo och dess omgivningar i delstaten Lagos i Nigeria.

Resultaten visade att ungdomar som växte upp i trångbodda hem betedde sig aggressivt och asocialt i högre grad än ungdomar som levde mindre trångbott. De upplevde också familjevåld i högre grand än andra. De led mer av sömnbrist, och de fick oftare smittsamma sjukdomar. Resultaten kan vara av betydelse för byggnadsplanering i Nigeria och i andra delar av världen.

Olaniyi Olusegun Makinde disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 15 oktober 2021 kl. 12. Opponent är professor Victor Adetula, University of Jos, Nigeria och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Olaniyi Olusegun Makinde är född 28.9.1981 i Lagos, Nigeria. Han avlade studentexamen 1995 vid Isolo Grammar School, Isolo, Lagos State, Nigeria och kandidatexamen i International Business vid Vasa yrkeshögskola, 2009 och politices magisterexamen vid Åbo Akademi, 2015.

Olaniyi Olusegun Makinde kan vid behov nås per telefon +44 772 214 4352 eller e-post olaniyi.makinde@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Olaniyi Olusegun Makinde

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.