Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i utvecklingspsykologi

PM Nazia Nazars doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 4.6.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Physical Punishment, Acceptance of Violence, Tolerance of Diversity, and School Burnout: A Comparative Study of Three Educational Systems in Pakistan.

Nazia Nazar disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 4 juni 2021 kl. 11. Opponent är professor emerita Helen Cowie, University of Surrey, Storbritannien och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

 

Det finns ingen bild på disputanden.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.