Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i ungas identitetskonstruktion online/offline

PeM Matilda Ståhls doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 10.12.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Community, diversity and visuality – an ethno-case study on constructing identities and becoming legitimate participants in online/offline communities.

I en tid präglad av meningsskapande och interaktion online frågar vi oss vad det här innebär för oss själva och våra relationer. Vi ser möjligheter att påverka vår vardag, men även mervärde i umgänge utan skärmar. När den första webbläsaren lanserades under tidigt 1990-tal rådde en utopistisk syn på internet: Ett utrymme där vi kan bli vadhelst vi önskar. Idag hävdar få att den visionen blivit verklighet.

Matilda Ståhls doktorsavhandling visar att identiteter online långt hänger samman med identitetskategorier offline, såsom genus, ålder, sexualitet och etnicitet. Forskningsmaterialet baseras på två hybrida fallstudier, som ger insyn i såväl online som offline sammanhang, med finlandssvenska ungdomar på andra stadiet, dels gymnasiet, dels yrkesutbildning. Forskningsdata från såväl spel som sociala medier dokumenterade genom skärminspelningar av deltagarnas skärmar kompletterades med intervjuer. Forskningsdesignen med skärminspelningar genomförda av deltagarna själva är ovanlig, såväl nationellt som internationellt, och avhandlingens diskussion kring forskningsdesignen har betydelse för framtida forskning på onlinemiljöer.

Ungas identitetskonstruktion online formas av teknikens meningserbjudanden, sociala online/offline gemenskaper, samt visualitet, gemenskap och mångfald. Skolvardagens grupperingar påverkar därmed vem som anses vara populär också på sociala medier, vilket ofta mäts i antalet gillningar och kommentarer. Då kan anonyma miljöer online erbjuda fristäder från det omgivande samhällets förväntningar och grupperingar. Vidare kan den traditionellt mansdominerade spelkulturen innebära att andra identiteter än den maskulina möter ett motstånd och att män upplever en förväntan på ett visst beteende när de spelar. Resultaten har betydelse för såväl deltagarnas offline sammanhang, här de aktuella skolorna, men även för den pedagogiska forskningen. Forskning på onlinemiljöernas sociala normer och förväntningar kan synliggöra vilka identiteter som möjliggörs, och därmed vem som är möjlig (och inte möjlig) online.

Matilda Ståhl disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 10 december 2021 kl. 15. Opponent är Associate Professor and Director Nicholas Taylor, North Carolina State University, USA och kustos är professor Fritjof Sahlström, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Matilda Johanna Ståhl är född 21.8.1990 i Korsholm. Hon avlade studentexamen 2009 vid Vasa Övningskolas gymnasium och pedagogie magisterexamen med klasslärarinriktning 2014 vid Åbo Akademi.

Matilda Ståhl kan vid behov nås per telefon 050 413 3852 eller e-post matilda.stahl@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Matilda Ståhl (foto: Musik & Talang 2021, Frida Lönnroos)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.