Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i tyska språket och litteraturen

FL Christian Niedlings doktorsavhandling i tyska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning fredag 18.12.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Epentheorie als interdisziplinäre Methodologie. Die Epentheorien Karl Lachmanns und Andreas Heuslers vor dem Hintergrund karelischer Sampo-Epik und eddischer Überlieferungen.

Den här avhandlingen behandlar Karl Lachmanns och Andreas Heuslers teorier gällande uppkomsten av det tyska hjälteeposet Nibelungenlied. Karl Lachmann överförde den så kallade homeriska frågan, framtagen av Friedrich August Wolf, på Nibelungenlied och ansåg att hjälteeposet var sammanställt av enskilda sånger som ursprungligen cirkulerat fristående från varandra (sångteorin). Genom jämförelser med nordeuropeiska Nibelungarsagor, till exempel Eddan, kom Andreas Heusler fram till att Nibelungenlied har uppkommit genom påbyggnad av en enskild sång.

Dessa båda ståndpunkter beaktas inom forskningen som två extrema motpoler, vars undersökningar bygger på grundläggande antaganden som inte kan vederläggas eller på källor som anses vara problematiska. Utgående från det valda korpusmaterialet tillämpas även teorier av Albert B. Lord samt Lauri Honko.

Forskningsmaterialet för den här avhandlingen utgörs i första hand av muntligt överförda, karelska hjälteepiska sånger med Sampomotiv. Utgående från dessa undersöks mekanismer för hur episka enheter uppkommer i den muntliga traditionen. Kännetecknande för det valda materialet är att det till sitt slag är jämförbart med Nibelungenmaterialet samt att materialet med Sampomotiv består av relativt fristående sånger. Korpusmaterialet, som består av fyrtio sånger, har valts ut så att det är möjligt att undersöka regional spridning (Vita Karelen och Norra Karelen) samt hur sångerna har förmedlats under loppet av tre generationer.

Vid analysen av korpusmaterialet framkom över generationsgränserna befästa berättartraditioner genom integrala eller konstitutiva segment som utgör den narrativa kärnan i Sampomotivet. Därutöver har sångarna även genom traditionen tillgång till en pool av alternativa sekvenser som kan användas för individuell variation. Därigenom kunde beröringspunkter med andra motivkomplex, påbyggnad av sånginnehåll samt integration av fristående sånginnehåll och allusioner konstateras. Verkställandet av ett framförande kan ses som en mental text, det vill säga som en individuell variant inom det spektrum som står till förfogande för framförandet.

Christian Niedling disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 18 december 2010 kl. 13. Opponent är professor Hans-Joachim Solms, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Tyskland och kustos är professor Christopher Schmidt, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. (Om lösenord efterfrågas ska du mata in koden 18122020.) Se nedan för praktiska anvisningar.

Christian Niedling är född 6.12.1976 i Erfurt, Tyskland. Han avlade M.A.-examen 2002 vid Philipps-Universität, Marburg, Tyskland och FL-examen 2008 vid Åbo Akademi.

Christian Niedling kan vid behov nås per telefon 050 307 8789 eller e-post christian.niedling@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Christian Niedling

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.