Skriv här det du söker efter!

Doktorsavhandling i trä- och papperskemi

Doktorsavhandling i trä- och papperskemi

Doktorsavhandling i trä- och papperskemi

MSc Yongchao Zhangs doktorsavhandling i trä- och papperskemi framläggs till offentlig granskning fredag 14.2.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Formic acid fractionation of bamboo and valorization of isolated lignin.

Den stora konsumtionen av fossila råvaror som är en följd av den ökande industrialiseringen har lett till allvarliga miljöproblem, såsom klimatförändring, samt vatten- och luftföroreningar. Därmed finns ett brådskande behov att hitta hållbara resurser som alternativ till bränslen, material och kemikalier. Lignocellulosa är den på jorden mest förekommande förnybara naturresursen. Den har ansetts vara en miljövänlig och förnyelsebar råvara som kan omvandlas till kemikalier och biomaterial. För att utnyttja hela lignocellulosan på ett lönsamt sätt måste dess huvudsakliga komponenter, d.v.s. cellulosa, hemicellulosa och lignin, fraktioneras på ett miljövänligt sätt. I denna avhandling utvecklades en metod att fraktionera bambu, som är en viktig råvara i t.ex. Kina, med myrsyra. För att främja utvinningen och utvecklandet av högvärdesprodukter av hemicellulosor så studerades också en process att först behandla bambu med ett autohydrolyssteg följt av delignifiering med myrsyra. Alla fraktioner har analyserats med moderna analysmetoder för att bekräfta resultaten från fraktioneringen samt hitta de bästa valoriseringsalternativen för de erhållna fraktionerna, speciellt för ligninfraktionen. De bästa alternativen för uppgradering av ligninfraktionen visades vara att framställa lignin-nanopartiklar, ligninbaserade kompositer och hybridnanopartiklar. De utvecklade metoderna utgör en del av att integrera bioraffinaderikonceptet med framställning av nanomaterial. Vår vision är att detta arbete kan leda till ett bioraffinaderi som har en integrerad framställning av mellanprodukter vars teknologi bygger på fraktionering med myrsyra.

Yongchao Zhang disputerar fredagen den 14 februari 2020 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Thomas Rosenau, Universität für Bodenkultur (BOKU), Österrike, och kustos är docent Chunlin Xu, Åbo Akademi.

Yongchao Zhang är född 11.11.1988 i Shandong, Kina. Han avlade studentexamen 2008 vid Yangxin No. 1 Middle School, Shandong, Kina, och MSc-examen 2015 vid Qilu University of Technology, Jinan, Shandong, Kina.

Yongchao Zhang kan vid behov nås per telefon 044 921 4209 eller e-post yongchao.zhang@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: www.doria.fi/handle/10024/175948?locale=lsv.

Yongchao Zhang

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.