Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik

MSc (Tech.) Ali Najarnezhadmashhadis doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning onsdag 19.5.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Development of structured catalyst and reactor technologies for biomass conversion – Continuous production of sugar alcohols.

Metodiken som användes i detta arbete kan anses vara fundamentalt grön: reaktantanterna, produkterna och själva processen uppfyller alla klassiska krav på grön kemi och grön processteknologi. Forskningens målsättning var att utveckla katalysator- och reaktorteknologier för framställning av sockeralkoholer via katalytisk hydrering av naturliga sockerarter.

Sockeralkoholer har många industriella och konsumentapplikationer. De är goda sötningsmedel och de har påvisats ha antiinflammatoriska och antikarieseffekter. Sockeralkoholer kan utnyttjas för framställning av polyuretaner, polyestrar och alkydhartser. Dessutom är sockeralkoholer intermediärer för framställning av vissa farmaceutiska produkter.

Strukturerade fasta katalysatorer användes i detta projekt. Flera strukturerade katalysatorer har utvecklats och undersökts under de senaste åren, t.ex. fasta skum samt strukturer som har preparerats med hjälp av tredimensionellt tryck (3D).

Utvecklingen av strukturerade katalysatorer var framgångsrik. Sju olika karakteriseringsmetoder för fasta katalysatorer utnyttjades. Katalysatorerna som bestod av fast skum placerades i en kontinuerlig flerfasreaktor för att producera sockeralkoholer via katalytisk hydrering med molekylärt väte. Hydreringsexperimenten genomfördes med framgång; reproducerbarheten var god och skumkatalysatorerna var stabila. Höga selektiviter av de önskade produkterna, sockeralkoholer och blandningar av dem uppnåddes. En kinetisk model för sockerhydrering anpassades till experimentella data som framtagits med ruteniumkatalysatorer på öppna fasta skum.

En ny och avancerad flerfasmodell för reaktorsystemet med fasta skum utvecklades. En mycket effektiv mjukvara (gPROMS) användes för modellutveckling och implementering. De matematiska modeller som utvecklades och implementerades i detta arbete kan i framtiden utnyttjas i forskning av kontinuerliga katalytiska trefasreaktorer, där fasta skum används som katalytiska element.

Ali Najarnezhadmashhadi disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 19 maj 2021 kl. 13. Opponent är professor Juan Garcia Serna, Universidad de Valladolid, Spanien och kustos är akademiprofessor Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Ali Najarnezhadmashhadi är född 5.4.1986 i Mashhad, Iran. Han avlade MSc (Tech.)-examen 2015 vid Åbo Akademi.

Ali Najarnezhadmashhadi kan vid behov nås per telefon +46 76 102 9118 eller e-post anajarne@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Ali Najarnezhadmashhadi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.