Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i skådespelares kreativa processer

TKM Johan Storgårds doktorsavhandling i internationell marknadsföring framläggs till offentlig granskning fredag 12.11.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kreativ ångest – En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer.

Vad är det som händer inom skådespelares kreativa processer? Varför känns det som om det uppstår ny energi fast arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande? Vad kan man lära sig om ledarskap av kreativa processer, kommunikation och värdeutveckling genom att se närmare på verksamhetsmodeller inom teaterkonsten?

Syftet med studien är att med utgångspunkt från en kulturekonomisk referensram undersöka yrkesgruppen skådespelares kreativa processer för att på så sätt utveckla en bättre förståelse av villkoren för kreativ värdeutveckling.

Undersökningen bygger på intervjuer med skådespelare som är eller varit, professionellt engagerade vid institutionsteatrar. Johan Storgård ser närmare på skådespelares uppväxt, bakgrund och väg till yrket. Han undersöker deras relation till välmående, individuella och sociala kreativa processer som de ständigt arbetar med. Genom intervjuerna går han på djupet kring deras arbetsomgivning och han betraktar de värdeskapande processer som uppstår genom kreativa utmaningar. Att försöka, pröva på, ta risker, misslyckas och lyckas framstår som centrala värden i arbetet med rollen och föreställningen.

Utifrån ett mikroperspektiv analyseras och tolkas skådespelarnas berättelser om uppväxt, yrkesval, välmående och kreativa processer inom teatern. Den teoretiska ramen för studien har hämtats från tidigare forskning kring kulturekonomi, kreativa processer samt kreativt ledarskap.

Studien visar att styrkan, individuellt och socialt, finns dold i de givna kreativa utmaningarna. Energin, kraften och i förlängningen produktionens värde och resultat har sitt ursprung i balansen mellan kapacitet och kreativt tryck. Den kreativa ångesten framstår som källa till innovation och värde. Om kreativa processer kan ledas med förståelse för den kreativa ångestens potential så påverkar också detta organisationens resultat och värdeutveckling.

Avhandlingen introducerar värdebegreppet kreakonomi som ett teoretiskt begrepp för att definiera värdeutveckling, som är utmanande att mäta, men som uppstår då organisationen leds balanserat med förståelse för utmaningarna med kreativa processer.

Johan Storgård disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 12 november 2021 kl. 12 i Åbo Svenska Teater, Auragatan 10, Åbo. Opponent är professor Pierre Guillet de Monthoux, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Matts Johan Olavson Storgård är född 31.10.1964 i Närpes, han avlade teaterkonstkandidatexamen 1989 vid Teaterhögskolan och teaterkonstmagisterexamen 1995 vid Teaterhögskolan.

Johan Storgård kan vid behov nås per telefon 050 517 3224 eller e-post johan.storgard@ace-production.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Johan Storgård (foto: Johanna Kare)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.