Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös näyttelijöiden luovista prosesseista

TeM Johan Storgårdin väitöskirja kansanvälisen markkinoinnin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 12.11.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Kreativ ångest – En kulturekonomisk studie av skådespelares kreativa processer.

Mitä tapahtuu näyttelijän luovassa prosessissa? Miksi tuntuu siltä kuin syntyisi uutta energiaa, vaikka työ on fyysisesti ja psyykkisesti raskasta? Mitä voimme oppia luovien prosessien johtajuudesta, viestinnästä ja arvokehityksestä katsomalla teatteritaiteen toimintamalleja lähemmin?

Tutkimuksen tavoite on kulttuuritaloudellisen viitekehyksen lähtökohdista tutkia näyttelijöiden luovia prosesseja, jotta luovien arvojen kehittymisen edellytykset voidaan ymmärtää paremmin.

Tutkimuksessa haastateltiin näyttelijöitä, jotka ovat tai ovat olleet kiinnitettyinä ammattiteattereissa. Storgård paneutuu näyttelijöiden taustoihin, heidän suhteeseensa luovuuteen sekä matkaansa kohti ammattivalintaa. Näyttelijöiden suhdetta hyvinvointiin sekä heidän henkilökohtaisia ja sosiaalisia suhteitaan peilataan luoviin prosesseihin, joissa he jatkuvasti toimivat. Näyttelijät kokeilevat, yrittävät, uskaltavat riskeerata, epäonnistua ja onnistua. Nämä osa-alueet näyttäytyvät keskeisinä arvoina työssä roolin ja esityksen eteen.

Mikroperspektiivistä katsottuna analysoidaan ja tulkitaan näyttelijöiden kertomukset kasvatuksesta, ammattivalinnasta sekä heidän luovista prosesseistaan teatterityössä. Tutkimuksen teoreettinen kehys perustuu aikaisempiin tutkimuksiin kulttuuritaloudesta, luovasta johtamisesta sekä luovista prosesseista.

Tutkimuksen tulokset näyttävät, että sekä henkilökohtaiset että sosiaaliset vahvuudet piilevät annetuissa luovissa haasteissa. Energia ja voima sekä näistä johtuvat produktion tulos ja arvo koostuvat kykyjen ja luovien paineiden tasapainosta. Luova ahdistus näyttäytyy lähteenä innovaatiolle sekä arvonmuodostukselle. Tutkimus osoittaa, että kun luovia prosesseja johdetaan ymmärtäen luovan ahdistuksen potentiaali, tämä vaikuttaa myös organisaation arvokehitykseen sekä taloudelliseen tulokseen.

Tutkimus esittää sanan kreakonomia teoreettisena arvokäsitteenä, joka määrittää vaikeasti mitattavaa arvokehitystä, joka syntyy, kun organisaatiota johdetaan tasapainoisesti ymmärtäen luovien prosessien haasteita.

Johan Storgård väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 12. marraskuuta 2021 klo 12, Åbo Svenska Teaterissa, Aurakatu 10, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Pierre Guillet de Monthoux, Tukholman kauppakorkeakoulu, Ruotsi ja kustoksena professori Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

Matts Johan Olavson Storgård on syntynyt 31.10.1964 Närpiössä. Hän suoritti teatteritaiteen kandidaatin tutkinnon 1989, Teatterikorkeakoulussa ja teatteritaiteen maisterin tutkinnon 1995, Teatterikorkeakoulussa.

Johan Storgård on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 517 3224 ja sähköpostitse osoitteesta johan.storgard@ace-production.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Johan Storgård (kuva: Johanna Kare)

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.