Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i pedagogik

Joni Kuokkanen.
Joni Kuokkanen

IM Joni Kuokkanens doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Combining School and Sport in Finnish Lower Secondary School: The Interplay Among Engagement, Burnout and Experiences in Student Athletes’ Dual Career Adjustment.  

Disputationen äger rum fredagen den 29 april 2022 kl. 12.30 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa samt via videolänk. Opponent är professor Natalia Stambulova, Halmstads universitet, Sverige och kustos är docent, Jan-Erik Romar, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Att kombinera idrott med studier i en dubbelkarriär är utmanande. Tonåren är en speciellt besvärlig period med tanke på alla psykologiska, fysiska och sociala förändringar samtidigt som kraven inom skolgång och idrott växer. Till följd av detta väljer många potentiella idrottare att avbryta sin dubbelkarriär innan de har gått ut grundskolan. Inom ramen för Finlands Olympiska kommittés projekt Urheiluyläkoulukokeilu (idrottshögstadieförsöket) grundades därför nya idrottsklasser vars syfte var att erbjuda idrottare utvidgade stödfunktioner och möjligheter för idrottsträning under skoldagen. En viktig del av projektet som pågick under läsåren 2017–2020 var att undersöka och utveckla verksamheten inom de involverade idrottsprofilerade skolorna. Följaktligen var syftet med denna avhandling att undersöka hur unga idrottare i åldern 13–15 år anpassar sig till att kombinera idrott och skolgång i en dubbelkarriär i grundutbildningens årskurser 7–9. Avhandlingen bidrar med ny kunskap om sambandet mellan skol- och idrottsrelaterat engagemang och utbrändhet samt hur erfarenheter och sociala interaktioner samspelar i anpassningsprocessen. 

Sammantaget antydde resultaten från avhandlingens fyra studier att majoriteten av eleverna i idrottsklass har en god förmåga att uppehålla ett högt parallellt engagemang i idrott och skolgång och låg nivå av utbrändhet. Samtidigt utvecklade en del elever symtom av utbrändhet eller var tvungna att minska på sitt idrottsengagemang för att balansera sin dubbelkarriär. I regel var de idrottande eleverna akademiskt ambitiösa och hade höga genomsnittliga betyg, medan idrotten spelade en varierande roll i de ungas liv. Skolornas stödinsatser och lärarnas, idrottskompisarnas och mammornas sociala stöd samt personliga färdigheter såsom självreglerings- och planeringsförmåga var centrala för elevens dubbelkarriär. Avhandlingens resultat kan användas till att utveckla idrottsprofilerade skolors stödprogram och att stödja idrottande elever att uppehålla en dubbelkarriär efter grundutbildningen. 

Joni Kuokkanen är född 1983 i Esbo. Han kan vid behov nås per telefon +358 400 667 983 eller e-post joni.kuokkanen@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden 

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.