Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kasvatustieteen alalta

Joni Kuokkanen

LitM Joni Kuokkasen väitöskirja kasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on Combining School and Sport in Finnish Lower Secondary School: The Interplay Among Engagement, Burnout and Experiences in Student Athletes’ Dual Career Adjustment. 

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 29. huhtikuuta 2022 klo 12.30 osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa, väitöstilaisuutta voi myös seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii professori, Natalia Stambulova, Halmstadin yliopisto, Ruotsi ja kustoksena dosentti, Jan-Erik Romar, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Tavoitteellisen urheilun sekä koulunkäynnin yhdistäminen kaksoisuraksi on vaativaa. Murrosiän mukanaan tuomat psykologiset, fyysiset ja sosiaaliset kehitystehtävät yhdessä urheilun ja koulunkäynnin kasvavien vaatimusten kanssa tekevät siitä erityisen haastavan vaiheen, minkä seurauksena moni lupaava urheilija lopettaa urheilu-uransa ennen peruskoulun päättymistä. Tästä syystä uusia urheiluluokkia perustettiin urheilupainotteisiin kouluihin osana Suomen Olympiakomitean Urheiluyläkoulukokeilua. Kokeilu toteutettiin lukuvuosien 2017–2020 aikana, ja sen tarkoituksena oli tarjota urheileville oppilaille tukipalveluita ja mahdollistaa enemmän liikuntaa koulupäivien yhteydessä. Hankkeen aikana kerättiin tietoa urheilupainotteisten luokkien toiminnan kehittämistä varten. Tämän väitöskirjan keskeinen tarkoitus oli tutkia, miten 13–15-vuotiaat kaksoisuraa tekevät nuoret urheilijat onnistuivat yhdistämään koulunkäynnin ja urheilun yläkoulussa. Väitöskirja tuo esille uutta tietoa urheiluun ja kouluun kiinnittymisen sekä uupumisen välisistä yhteyksistä sekä kokemusten ja sosiaalisten suhteiden yhteisvaikutuksista sopeutumisprosessiin.  

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että valtaosa urheilevista nuorista sopeutuu hyvin kaksoisuran vaatimuksiin, sillä he pystyvät samanaikaisesti panostamaan täysipanoisesti sekä kouluun että urheiluun ilman uupumisoireita. Osa urheilijanuorista joutuu joko vähentämään panostustaan urheiluun tai uupuu yrittäessään tasapainottaa kaksoisuraansa. Urheiluluokkien oppilaat ovat akateemisesti kunnianhimoisia ja heillä on keskimäärin korkea keskiarvo, mutta urheilun merkitys näyttäytyy nuorten elämässä vaihtelevana. Koulujen tarjoamat tukipalvelut sekä opettajien, urheilevien luokkakavereiden ja äidin sosiaalinen tuki yhdessä henkilökohtaisten valmiuksien kuten itsesäätely- ja suunnittelukyky olivat tasapainoisen kaksoisuran ylläpitämisen kannalta ratkaisevia. Väitöskirjan tuloksia voidaan käyttää urheilupainotteisten koulujen kaksoisurapalveluiden kehittämiseksi ja yksittäisten urheilijoiden kaksoisuran jatkumisen tukemiseksi. 

Joni Kuokkanen on syntynyt 1983 Espoossa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +35400667983 ja sähköpostitse osoitteesta joni.kuokkanen@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.   

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.