Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
9.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi

M.Sc. Anna Papadopoulous doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 18.5.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Flavobacterium psychrophilum adhesion and biofilm formation.

Undersökningen visar på ett samband mellan vidfästning och biofilmproduktion samt förekomst av bakterien Flavobacterium psychrophilum i finländska fiskodlingar. Bakterier som förorsakar sjukdomar fäster sig vanligtvis vid ytor och utvecklar biofilmer, dvs ytan täcks av ett lager med bakterier. Förekomsten av sådana biofilmer i fiskodlingar kan förorsaka allvarliga sjukdomsproblem. Att bli av med dessa biofilmer har visat sig vara besvärligt, och att utveckla effektiva och enkla metoder för att reducera dessa lager med bakterier är därför av intresse.

Bakterien Flavobacterium psychrophilum förorsakar kallvattensjukan, som obehandlad ger upphov till omfattande fiskdöd huvudsakligen hos odlad regnbågslax i Finland och i andra länder, globalt. Bakterien utgör därför ett allvarligt hot mot den odlade fiskens hälsa, med miljöproblem och ekonomiska problem för fiskodlarna som följd. För tillfället behandlas utbrott av F. psychrophilum med antibiotika, eftersom det ännu inte finns kommersiella vacciner tillgängliga mot sjukdomen.

I denna nyligen färdigställda doktorsavhandling ‘Flavobacterium psychrophilum adhesion and biofilm formation’ undersöktes bakteriens förmåga att fästa sig och bilda biofilm under olika miljöförhållanden och hur detta effektivt kan förhindras. Undersökningen visade att bakterien fäster sig i stor mängd till regnbågslaxens fenor och gälar. Dessutom verkar vissa stammar av bakterien fästa sig effektivt vid plastytor och bilda biofilmer. Resultaten visade även att en näringsrik omgivning med tex fiskfoder gynnar uppkomsten och tillväxten av biofilmer med den aktuella bakterien. En målsättning med doktorsavhandlingen var även att utveckla metoder som effektivt kunde hindra F. psychrophilum att fästa sig vid ytor och bilda biofilmer. I doktorsavhandlingen visas att bakteriens vidfästning till plastytor och biofilm-bildning kan förhindras genom att använda extrakt från land- och havsväxter och bakteriofager (virus som infekterar bakterier). Framtida undersökningar behövs för att testa dessa ämnens tillämpning som medel mot bakteriens vidfästning och bildning av biofilmer i fiskodlingar.

 

Anna Papadopoulou disputerar fredagen den 18 maj 2018 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Annemie Decostere, Ghent University, Belgien och kustos är professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

Anna Papadopoulou är född 29.07.1986 i Kavala, Grekland. Hon avlade studentexamen 2004 vid First Public Health School of Drama, Grekland, B.Sc.examen vid University of Thessaly, Department of Ichthyology & Aquatic Environment, i Volos, Grekland 2009 och M.Sc.-examen vid University of Stirling, Skottland 2011.

Anna Papadopoulou kan vid behov nås per telefon 041 369 4319 eller e-post apapadop@abo.fi.

Klicka här för en högupplöst bild på Anna Papadopoulou.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör