Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
9.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös ympäristö- ja meribiologian alalta

M.Sc. Anna Papadopouloun väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 18.5.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Flavobacterium psychrophilum adhesion and biofilm formation.

Väitöskirja käsittelee kiinnittymisen ja biofilmin muodostamisen merkitystä Flavobacterium psychrophilum-bakteerin persistenssiin kirjolohen kasvatuslaitoksissa.

Tautia aiheuttavat bakteerit voivat kiinnittyä eri pintarakenteisiin ja muodostaa vaikeasti tuhottavia biofilmejä. Kalankasvatuslaitoksissa tautia aiheuttavien bakteerien muodostamat biofilmit voivat aiheuttaa toistuvia ongelmia kasvatetun kalan terveydelle. Siksi tehokkaiden menetelmien kehittäminen bakteerien kiinnittymisen ja biofilmimuodostuksen estämiseksi ovat tärkeitä.

Kalankasvatus on taloudellisesti merkittävä elinkeino ja sen kestävyyden turvaamiseksi tautisuojaus on tärkeä tekijä. Flavobacterium psychrophilum-bakteerin aiheuttamat infektiot aiheuttavat kuolleisuutta viljellyssä kirjolohessa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tehokkaiden rokotteiden puuttumisen takia bakteerin aiheuttamat taudinpurkaukset hoidetaan ympäristölle haitallisin antibiootein. Lääkehoidoista huolimatta F. psychrophilum-bakteeri tappaa huomattavan määrän kalaa ennen kuin kaupallinen koko on saavutettu ja aiheuttaa näin ollen kalanviljelijöille mittavia taloudellisia tappioita.

Tässä väitöstyössä havaittiin, että kiinnittyminen ja biofilmin muodostaminen voivat olla yhteydessä F. psychrophilum-bakteerin persistenssiin kirjolohen kasvatuslaitoksissa. Tutkimuksissa osoitettiin, että F. psychrophilum-bakteeri kykenee kiinnittymään kirjolohen eviin ja kiduksiin. Lisäksi bakteeri kiinnittyy ja muodostaa biofilmin muovisiin pintoihin. Tutkiessa eri ympäristötekijöiden vaikutusta F. psychrophilum-bakteerin muodostaman biofilmin kehitykseen havaittiin, että korkeat ravinnepitoisuudet johtuen esim. kalan rehujäämistä voivat suosia biofilmin muodostamista. Tutkimuksissa pyrittiin myös kehittämään menetelmiä, joilla pystyttäisiin estämään F. psychrophilum-bakteerin kiinnittymistä ja biofilmin muodostamista. Väitöstyö osoitti, että kiinnittyminen ja biofilmin muodostaminen voidaan torjua kasviuutteilla sekä bakteriofageilla (bakteereja tappavilla viruksilla). Niiden soveltuvuutta käytettäväksi kirjolohen kasvatuslaitoksissa täytyy kuitenkin vielä tutkia.

Anna Papadopoulou väittelee tohtoriksi perjantaina 18. toukokuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Annemie Decostere, Ghent University, Belgia ja kustoksena professori Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

Anna Papadopoulou on syntynyt 29.7.1986 Kavalassa, Kreikassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2004 First Public Health School of Drama -koulussa, Kreikassa, B.Sc. -tutkinnon University of Thessaly -yliopistossa, Voloksessa, Kreikassa 2009 ja M.Sc. -tutkinnon University of Stirling -yliopistossa, Skotlannissa 2011.

Anna Papadopoulou on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 041 369 4319 ja sähköpostitse osoitteesta apapadop@abo.fi.

Väittelijän kuva on ladattavissa tämän linkin kautta.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja