Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i miljö- och marin­biologi

M.Sc. Lukas Meysicks doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 18.12.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Facilitation and feedbacks in seagrass communities: testing the role and context-dependency of ecosystem engineers.

I fysiskt instabila habitat, som kustnära mjukbottnar, är faciliterande artinteraktioner centrala för att strukturera associerade ekologiska samhällen. I dessa miljöer kan ekosystemingenjörer såsom sjögräs, marskväxter och musslor öka den realiserade nischen för associerade arter genom att reglera tillgängligheten på resurser och/eller lindra miljöstress.

Vi saknar dock en mekanistisk förståelse av interaktionerna mellan ekosystemingenjörer och vilka konsekvenser dessa har för habitatets struktur och ekosystemprocesser. Ekosystemingenjörer samexisterar ofta mutualistiskt genom positiva interaktioner vilket kan påverka ekosystemets egenskaper, men i gränszonen mellan habitat kan antagonistiska effekter leda till att två konkurrerande arter inte kan samexistera.

I denna avhandling undersöker jag ålgräsets (Zostera marina) och associerade musslors roll som ekosystemingenjörer, samt betydelsen av interaktionen mellan ålgräs och musslor. Jag gjorde fältundersökningar samt fält- och mesokosmexperiment i Skärgårdshavet och på den svenska västkusten.

Min forskning bekräftar ekosystemingenjörernas roll som modifierare av ekosystemprocesser i kustnära mjuka sediment. Ålgräs och musslor påverkade både sediment- och  hydrodynamiken, vilket i sin tur påverkade sedimentets stabilitet och transporten av ålgräsfrön.

Jag visar vidare att ekosystemingenjörernas betydelse kan bero på underliggande miljöförhållanden. Sammantaget bekräftar denna undersökning att interaktionerna mellan ekosystemingenjörer är komplexa, och att miljön och täthetsberoende faktorer sannolikt är avgörande för utfallet av interaktionen mellan ålgräs och musslor.

Lukas Meysick disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 18 december 2020 kl. 10. Opponent är Associate Professor Melanie Bishop, Macquarie University, Sydney, Australien och kustos är biträdande professor Christoffer Boström, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. (Om lösenord efterfrågas ska du mata in koden 569464.) Se nedan för praktiska anvisningar.

Lukas Meysick är född 12.6.1989 i Zeitz, Tyskland. Han avlade studentexamen 2008 vid Georgius-Agricola-Gymnasium, Chemnitz, Tyskland och B.Sc.-examen i environmental sciences 2013 vid Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Tyskland och M.Sc.-examen 2016 i environmental modelling vid Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, Tyskland.

Lukas Meysick kan vid behov nås per telefon +49 176 6147 6318 eller e-post lukas.meysick@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Lukas Meysick

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.