Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i läkemedelsutveckling

Chang Liu

M.Sc. Chang Lius doktorsavhandling i läkemedelsutveckling framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Stimuli-Responsive Porous Nanomaterials for Controlled Drug Delivery and Gene Therapy.

Disputationen äger rum fredagen den 25 februari 2022 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo samt via videolänk.  Opponent är Senior Lecturer Ciro Chiappini, King’s College London, Storbritannien och kustos är akademiforskare Hongbo Zhang, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Behovet och intresset för stimuliresponsiva system för läkemedelstillförsel inom nanomedicin är allt större på grund av dess inverkan på läkemedelsfarmakokinetik, avsevärda förbättring av läkemedelseffektivitet, och reducerad läkemedelstoxicitet. Porösa nanomaterial med unika fysikalisk-kemiska egenskaper, såsom rik porstruktur, låg densitet, hög ytarea och justerbar porstorlek, är mycket lovande vid användningen av stimuliresponsiva terapiformer mot sjukdomar. Vi har utformat olika system, baserade på porösa nanopartiklar, för tillförsel av läkemedel och biomolekyler enligt följande:

För det första konstruerade vi biokompatibla mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar (eng. biocompatible mesoporous silica nanoparticle, MSN) till NIR-inducerade fototermiskt responsiva nanopartiklar, med förmågan att fungera som läkemedelsbärare för små molekyler. Systemet möjliggör effektiv transport av immunosuppresiva läkemedel till allotransplantat, specifikt för att lindra antikroppsmedierad avstötning samman med njurtransplantation. Lindringen sker genom att den lokala inflammationen och immuninfiltrationen minskar. Varefter MSNs kan utnyttjas för koncepttest i genredigering, genom att inkapsla och leverera nukleinsyraliknande biomolekyler.

För det andra studerade vi inkapslings- och transportmekanismen av små läkemedelsmolekyler och biomolekyler i närvaro av så kallade metal-organic framework-baserade porösa nanomaterial, samt förhållandet mellan nanostruktur, molekylär funktion och stimulansresponsiv frisättning av kapslade molekyler. Metoder som utfördes för studierna omfattade postsyntetiska modifieringar, biomimetisk mineralisering och mikrofluidik-baserad syntetisering. Resultaten antyder om möjligheten av effektiv tillförsel av cancerläkemedel, CRISPR/Cas9-plasmider och proteiner, samt validerar potentialen för stimuliresponsiva system inom cancerbehandling och genterapier.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Chang Liu är född 1990 i Shandong, Kina. Han kan vid behov nås per telefon 0417424313 eller e-post chang.liu@abo.fi.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.