Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös lääkekehityksen alalta

Chang Liu

M.Sc. Chang Liun väitöskirja lääkekehityksen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Stimuli-Responsive Porous Nanomaterials for Controlled Drug Delivery and Gene Therapy.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 25. helmikuuta 2022 klo 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku sekä etänä. Vastaväittäjänä toimii Senior Lecturer Ciro Chiappini, King’s College London, Iso-Britannia ja kustoksena akatemiatutkija Hongbo Zhang, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Stimulatiivisesti reagoivista lääkeaineiden annostelujärjestelmistä on tullut yhä kiehtovampia ja kriittisempiä nanolääkkeitä, sillä ne voivat muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa, parantaa merkittävästi lääkkeiden käytön tehokkuutta, paikallista annostelua sekä vähentää toksisuutta. Huokoisilla nanomateriaaleilla on ainutlaatuisia fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia, kuten monipuolinen huokosrakenne, suuri pinta-ala tiheyteen suhteutettuna sekä säädeltävä huokoskoko. Nämä tekevät niistä erittäin lupaavia stimuloivissa lääkeannostelujärjestelmissä erilaisten sairauksien hoidossa. Suunnittelimme erilaisia huokoisiin nanomateriaaleihin perustuvia lääkeaineiden/biomolekyylien toimitusmekanismeja seuraavasti:

Suunnittelimme ensin bioyhteensopivia mesohuokoisia piidioksidi-nanopartikkeleita (MSN) NIR-indusoituneiksi, fototermisesti reagoiviksi partikkeleiksi kuljettamaan pieniä lääkemolekyylejä. Tämä järjestelmä mahdollistaa immunosuppressiivisten lääkkeiden toimittamisen munuaisensiirron jälkeisen vasta-ainevälitteisen hylkimisen kohdennettua hoitoa varten vähentämällä paikallista tulehdusta ja immuunivastetta. Tämän jälkeen MSN:ää käytetään kapseloimaan ja toimittamaan nukleiinihappojen kaltaisia biomolekyylejä geenieditointitekniikkaa varten.

Lisäksi tutkimme jälkisynteettisten modifikaatioiden, biomimeettisen mineralisaation sekä mikrofluidiikka-avusteisen synteesin avulla pienimolekyylisten lääkkeiden ja biomolekyylien kapselointia, joka suojaa kuljetusta metalli-orgaanisiin kehyksiin (MOF) perustuvilla huokoisilla nanomateriaaleilla. Tutkimme nanorakenteiden ja molekyylitoimintojen välistä suhdetta sekä stimuloivasti reagoivan kuorman vapautumista, mikä lopulta mahdollistaa syöpälääkkeiden sekä CRISPR-Cas9-plasmidien että proteiinien tehokkaan toimituksen ja vahvistaa potentiaalista syövänvastaista tehokkuutta sekä geeniterapian tarpeita.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Chang Liu on syntynyt 1990 Shandongissa, Kiinassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 041 742 4313 ja sähköpostitse osoitteesta chang.liu@abo.fi.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.