Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i kyrkohistoria

TK Erik Anderssons doktorsavhandling i Kyrkohistoria framläggs till offentlig granskning fredag 3.12.2021 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang.

Axel B. Svensson (1879–1967) var en av grundarna av missionssällskapet Bibeltrogna Vänner och stod i sällskapets ledning fram till sin död. Under perioden 1908–1967 var han också redaktör för tidskriften Nya Väktaren. I dessa båda roller, missionsledare och redaktör, spelade Svensson en aktiv roll i 1900-talets svenska kyrkohistoria.

Axel B. Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang är en sammanläggningsavhandling som undersöker Axel B. Svenssons (1879–1967) missionsledarskap med syfte att utveckla ny kunskap om kristet ledarskap. Avhandlingen utgörs av fyra delstudier samt en kappa i vilken syfte, tidigare forskning, bakgrund, material, metod och teoretiska perspektiv presenteras.

Undersökningarnas resultat visar att Svensson i sitt kristna ledarskap utgick från en teologisk grund med tyngdpunkt på bibeltrohet och läran om den allmänna rättfärdiggörelsen vilken kom till uttryck i ett omfattande missionsengagemang, men även i att Svensson deltog i den politiska och kyrkliga debatten. Avhandlingen avisar att Svensson betonade det praktiska missionsarbetet uttryckt i förkunnelse och socialt arbete framför frågor om kyrkobildning och ämbete. I kappans analys av de ingående delstudierna visas att Svensson utövade ett entreprenöriellt kristet ledarskap genom symboliskt, relationellt och institutionellt kapital.

Erik Andersson disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 3 december 2021 kl. 13. Opponent är professor Joel Halldorf, Enskilda högskolan, Sverige och kustos är professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Erik Johan Andersson är född 27.2.1974 i Seglora, Sverige. Han avlade studentexamen 1993 vid Marks gymnasieskola, Älvsborgs län, Sverige och läkarexamen 2001 vid Göteborgs universitet, Sverige. Teologie kandidatexamen avlade han år 2002 vid Göteborgs universitet, Sverige.

Erik Andersson kan vid behov nås per telefon +46 70 021 2619 eller e-post erik.j.andersson@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Erik J. Andersson

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.