Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i informationsvetenskap

EM Ming Zhans doktorsavhandling i informationsvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 18.6.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Public Libraries Meet Big Data: Roles, Comprehension and Practical Applications.

Världen bevittnar fördelarna med big data, allt medan den tekniska utvecklingen accelererar och producerar stora mängder data. Olika organisationer har börjat inse att big data är en viktig resurs som kan skapa mervärde. Både den privata och den offentliga sektorn har börjat använda sig av big data för att stöda beslutsfattande, utveckla tjänster o.s.v. De allmänna biblioteken, som är en viktig del av den offentliga sektorn, bör också utreda hur de kan utnyttja det potentiella värdet som big data för med sig.

Den utbredda användningen av sociala medier medför inte bara flera möjligheter för allmänna bibliotek att utöka sina tjänster, kommunicera med användare och presentera sig själva, utan innebär också utmaningar med att hantera en exponentiell ökning av data. Eftersom big data kan omvandlas till användbar information, kunde de allmänna biblioteken vara i centrum för denna transformation. De innehar en naturlig position för att utforska användarmönster, t.ex. genom att analysera big data som genereras på sociala medier och därmed hantera information och kunskap som genereras från denna data. Ändå finns det få studier som fokuserar på att stöda de allmänna biblioteken att förstå, hantera och använda big data. Därför är det övergripande syftet med denna studie att bidra med insikter som kan hjälpa allmänna bibliotek med att förstå vad big data är, hur det kan tillämpas och således utveckla de allmänna bibliotekens ansvarsområden i samband med big data.

Resultaten från studierna bidrog till att definiera nio olika roller som allmänna bibliotek kan ta för att bättre använda big data i sin verksamhet och en definition av big data, som specifikt kan används i bibliotekskontext, presenteras. Två applikationer av big data för allmänna bibliotek utvecklades för denna studie. Dessa resultat uppfyller tillsammans det övergripande syftet och denna studie bidrar således konkret till forskningen om de möjligheter och det mervärde som big data kan föra med sig för allmänna bibliotek.

Avhandlingen bidrar även till utvecklandet av big data och Instagram-applikationer i allmänna bibliotek och presenterar nya sätt att använda hashtags, att på ett kreativt sätt bättre lära känna sina biblioteksanvändare, d.v.s. sentimentanalys av hashtags. Denna studie utfördes i Finland som har ett välfungerande bibliotekssystem. Resultaten av denna studie kan förhoppningsvis bidra till utvecklandet av big data vid allmänna bibliotek även i andra länder.

Ming Zhan disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 18 juni 2021 kl. 13. Opponent är professor Mike Thelwall, University of Wolverhampton, Storbritannien och kustos är professor Gunilla Widén, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Ming Zhan är född 2.3.1988 i Dandong, Liaoning, Kina. Han avlade studentexamen 2007 vid Dandong No. 1 High School, Liaoning, Kina och kandidatexamen i e-commerce 2011, M.Sc.-examen i företagsledning 2014 samt EM-examen 2016.

Ming Zhan kan vid behov nås per telefon +46 70 783 6506 eller e-post ming.zhan@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Ming Zhan

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.