Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i informationssystem

EM Ajay Byanjankars doktorsavhandling i informationssystem framläggs till offentlig granskning fredag 3.12.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Predicting Risk and Return in Peer-to-Peer Lending with Machine Learning. A Decision Making Approach.

Kreditrisk är en framträdande risktyp i den finansiella industrin och beskriver risken associerad till utlåning där det finns en viss sannolikhet att de lånade medlen inte fås tillbaka efter att låntagaren har försummat sina avbetalningar. Eftersom kreditrisken är direkt anknuten till långivares investering, blir den en signifikant risk med hänsyn till potentiella förluster och är en viktig faktor i beslutet om lånet ska beviljas. Kreditrisk evalueras för att man skall kunna skilja åt de potentiella låntagarna till ”lågrisk” och ”högrisk” och därigenom förebygga förluster.

P2P-utlåning, utlåning från långivare direkt till låntagare utan mellanhand (en. peer-to-peer, P2P) genom en webbservice, är en viktig nyare serviceform. I och med att man inte kräver realsäkerhet eller finansiella mellanhänder erbjuder P2P-utlåning en lätt tillgång till krediter med en lägre kostnad. Å andra sidan ökar frånvaro av säkerheten kreditrisken och risken blir ännu större i och med att de flesta långivarna inte är professionella investerare och ofta saknar analytiska färdigheter. Den höga risken i P2P-utlåning betyder att långivare behöver välja omsorgsfullt mellan de potentiella låntagarna.

Avsikten i denna avhandling är att forska i evalueringen av kreditrisk och erbjuda stöd till beslutet att bevilja P2P-lån. Det primära målet är att estimera kreditrisk med den prediktiva kreditbedömningsmetoden ”credit scoring”. Maskininlärningsmetoder tillämpas med avsikten att skapa modeller med hög prediktiv prestanda för mer exakt kreditbedömning. Efter att ha tillämpat diverse metoder att analysera kreditrisk erbjuder avhandlingen lösningar som möjliggör bättre identifiering av risker och bättre stöd till lånebeslut.

Ajay Byanjankar disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 3 december 2021 kl. 13. Opponent är professor Pasi Luukka, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT och kustos är docent Markku Heikkilä, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Ajay Byanjankar är född 9.6.1985 i Nepal. Han avlade studentexamen 2004, Bachelors in Business Management-examen 2012 vid, Kemi-Torneå yrkeshögskola och M.Sc. in Economics and Business Administration 2015 vid Åbo Akademi.

Ajay Byanjankar kan vid behov nås per telefon +358 44 210 7355 eller e-post ajay.byanjankar@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Ajay Byanjankar

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.