Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös tietojärjestelmätieteiden alalta

KTM Ajay Byanjankarin väitöskirja tietojärjestelmätieteiden alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 3.12.2021

Väitöskirjan otsikkona on Predicting Risk and Return in Peer-to-Peer Lending with Machine Learning. A Decision Making Approach.

Luottoriski on merkittävä riskityyppi rahoituksessa ja se kuvaa antolainaukseen liittyvää todennäköisyyttä sille, että lainansaajan laiminlyötyä maksunsa, tälle lainattuja varoja ei saada takaisin. Koska luottoriski on suoraan yhteydessä lainanantajan investointiin, on se merkittävä riski mahdollisten luottotappioiden vuoksi ja siksi merkittävä tekijä päätettäessä lainan myöntämisestä. Luottoriskin arvioinnilla pyritään jakamaan lainanhakijat matalan ja korkean riskin luokkiin ja näin ehkäisemään luottotappioita.

Verkkopalvelun kautta tehtävä vertaislainaus suoraan lainanantajalta lainansaajalle ilman välikäsiä (en. peer-to-peer, P2P) on melko uusi palvelukonsepti. Koska vertaislainauksessa ei vaadita reaalivakuutta eikä välikäsiä, tarjoaa se helpon ja edullisen mahdollisuuden saada lainaa. Toisaalta vakuudettomuus lisää luottoriskiä ja, koska monet lainanantajat eivät ole ammattimaisia sijoittajia eikä heillä ole riittäviä analyyttisiä valmiuksia, kasvaa riski tätäkin suuremmaksi. Vertaislainauksen korkea riski lisää lainanantajien tarvetta tehdä huolellisia valintoja lainanhakijoiden välillä.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on tutkia luottoriskin arviointia ja tarjota tukea päätöksiin myöntää vertaislainoja. Ensisijainen päämäärä on arvioida luottoriskiä sitä ennustavan luottojen pisteytysmenetelmän (credit scoring) avulla. Koneoppimista sovelletaan kehitettäessä korkean ennustettavuuden malleja tarkempaan luottojen pisteytykseen ja arviointiin. Väitöskirja antaa moniin eri luottoriskin analyysimenetelmiin perustuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman riskien löytämisen ja parempaa tukea lainan antamispäätöksiin.

Ajay Byanjankar väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 3. joulukuuta 2021 klo 13.Vastaväittäjänä toimii professori Pasi Luukka, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT ja kustoksena dosentti Markku Heikkilä, Åbo Akademi.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku, mutta sitä voi myös seurata etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Ajay Byanjankar on syntynyt 9.6.1985 Nepalissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2004, Business Management -kandidaatin tutkinnon 2012 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa ja  Economics and Business Administration -maisterin tutkinnon 2015 Åbo Akademissa.

Ajay Byanjankar on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 44 210 7355 ja sähköpostitse osoitteesta ajay.byanjankar@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Ajay Byanjankar

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.