Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik

TM Stefan Greens doktorsavhandling i gammaltestamentlig exegetik framläggs till offentlig granskning fredag 11.9.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Toward Apocalypticism: A Thematic Analysis of Isaiah 65–66.

Denna avhandling analyserar olika teman i Jesaja 65–66, men jämför också dessa teman med 1 Henok, som är en judisk apokalyptisk text från andra århundradet f.v.t. De två sista kapitlen i Jesaja skiljer sig tematiskt från den typiska profetiska genren i den hebreiska Bibeln – inte så mycket vad beträffar den generiska stilen, men på det sätt teman är presenterade i form av visioner. Avhandlingen diskuterar denna litterära utveckling och illustrerar sedan hur dessa teman i Jesaja 65–66 har lämnat avtryck i 1 Henok.

Avhandlingens fokus är alltså teman i Jesaja 65–66 och övergången från postexilisk profetia i Bibeln till en apokalyptisk världsbild i den pseudepigrafiska litteraturen. Frågeställningen är hur vi kan förstå Jesaja 65–66 bättre genom att analysera dess teman, även om ytterligare en fråga är relevant: I vilken grad, som profetisk text, syns Jesaja 65–66 också tematiskt som diskurs i en apokalyptisk bok som 1 Henok? Kort sagt, förutom att öka förståelsen av Jesaja 65–66 är syftet med avhandlingen också att bidra till diskussionen om den funktionella relationen mellan den profetiska och apokalyptiska genren och deras diskurser.

Arbetet består av 10 kapitel. De första två kapitlen introducerar syftet och diskuterar generella frågor om genre, apokalyptik och profetia. Kapitel 3–9 följer en sjudelad struktur i Jesaja 65–66, där varje kapitel inleds med en nyöversättning av den hebreiska grundtexten med textkritiska noter, följt av en tematisk analys och som avslutas med en jämförelse med 1 Henok. Det sista och tionde kapitlet summerar hela studiet. Avhandlingens slutsats är att Jesaja 65–66 som profetisk text innehåller en rad teman (t.ex. dualism, nya Jerusalem/Sion, tjänare, jämlikhet och de ondas död) som tillämpas på ett unikt sätt. Det resulterar i att Jesaja 65–66 som en redogörelse av visioner drar mot vad som senare under andra tempelperioden beskrivs som fullt utvecklad judisk apokalyptik.

Stefan Green disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 11 september 2020 kl. 13. Opponent är professor Lena-Sofia Tiemeyer, Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Sverige och kustos är professor Antti Laato, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/64842520006. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Stefan Green är född 29.5.1961 i Perstorp, Sverige. Han avlade studentexamen 1982 vid Linnéskolan, Hässleholm, Sverige, och BA-examen 1986 vid Seattle Bible College, USA, MA-examen 1999 vid Continental Theological Seminary, Belgien, Folkhögskolelärareexamen 2000 vid Linköpings universitet, Sverige, och TM-examen 2003 vid Åbo Akademi.

Stefan Green kan vid behov nås per telefon +46 730 391 659 eller e-post stefan.green@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177862?locale=lsv.

Stefan Green

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.