Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i filosofi

BA Ryan Manhires doktorsavhandling i filosofi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.

Disputationen äger rum onsdagen den 6 april 2022 kl. 12 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Syddansk universitet, Odense, Danmark och kustos är professor Martin Gustafsson, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Denna avhandling innehåller en reflektion över ett grundläggande sätt att betrakta den filosofiska frågan om moralisk säkerhet. Med utgångspunkt i en brett terapeutisk/resolut läsning av Ludwig Wittgenstein hävdar jag att de flesta diskussioner om möjligheten av en wittgensteinsk föreställning om moralisk säkerhet, inklusive den dominerande synen i den befintliga litteraturen, bygger på någon form av vad som kallats en ”framework”-läsning av Wittgenstein. Dessa åsikter förenas av uppfattningen att utsagor, betraktade avskilt från ett sammanhang där de används, ändå kan visa oss något om strukturen eller ramarna för moraliskt tänkande. Sålunda anses ”Döden är ond”, ”Mord är fel” och ”Rasism är fel” vara meningsfulla i den betydelsen att man inte meningsfullt kan betvivla eller försöka rättfärdiga dem. Snarare är de ett slags ”gångjärn” som vårt moraliska tänkande vrider sig kring.

Gentemot detta hävdar jag att sådana former av ord som tas som uttryck för otvivelaktiga moraliska säkerheter utanför ett explicit vardagligt sammanhang, i hög grad förvränger hur begreppen död, mord och rasism framstår för oss i vardagen. För att motverka denna snedvridning, och därmed för att bättre förstå den plats dessa begrepp intar i vårt moraliska liv, överväger jag olika vardagliga exempel för att försöka visa vad som går förlorat om vi inte lyckas ta på allvar behovet av att se efter hur våra liv med sådana begrepp är utformat.

Ryan Manhire är född 1984 i Adelaide, Australien. Han kan vid behov nås per telefon +61 7890 5047 eller e-post manh0005@flinders.edu.au.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Ingen bild tillgänglig.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.