Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös filosofian alalta

BA Ryan Manhiren väitöskirja filosofian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Unravelling Moral Certainty: Having a Rough Story.

Väitöstilaisuus järjestetään keskiviikkona 6. huhtikuuta 2022 klo. 12 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku, väitöstilaisuutta voi myös seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii professori Anne-Marie Søndergaard Christensen, Syddansk Universitet, Odense, Tanska ja kustoksena professori Martin Gustafsson, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Tämä opinnäytetyö tarkastelee moraalisen varmuuden filosofisen lähestymisen perusperiaatteita. Pohjautuen laajaan ja perusteelliseen perehtyneisyyteen Ludwig Wittgensteinin lukemistoon väitän, että useimmat keskustelut wittgensteinilaisen moraalisen varmuuden käsitteen mahdollisuudesta – mukaan lukien vallitseva näkemys olemassa olevassa kirjallisuudessa – perustuvat jollain tapaa Wittgensteinin viitekehykseen.

Kyseiset näkemykset kollektiivisesti sisältävät jonkinlaisen muodon ajatuksesta, että sanat voivat kontekstista irrallaan edelleen ilmaista jotain moraalisen ajattelun viitekehyksestä. Tältä pohjalta jotkut filosofit näkevät lauseet ”kuolema on paha”, ”murha on väärin” ja ”rasismi on väärin” siinä määrin merkityksellisinä ja niiden moraalisen sisällön niin perustavanlaatuisena ettei niiden epäily tai oikeutus ole järkevää. Näille filosofeille tällaiset lauseet toimivat moraalista ajatteluamme kannattelevina ”saranoina”.

Tätä vastoin väitän, että tällaisten sanamuotojen ottaminen kiistattomina moraalisina varmuuksina arkielämän eksplisiittisen käyttökontekstin ulkopuolella vääristää suurelta osin sitä, miten kuoleman, murhan ja rasismin käsitteet meille jokapäiväisessä elämässä näyttäytyvät. Torjuakseni tätä vääristymää ja näin paremmin ymmärtääkseni näiden käsitteiden asemaa moraalisessa elämässämme käytän useita käytännön esimerkkejä pyrkiessäni osoittamaan mitä menetetään, ellemme onnistu ottamaan vakavasti tarvetta tarkastella, miten elämämme näiden käsitteiden kanssa muotoutuu.

Ryan Manhire on syntynyt 1984 Adelaidessa, Australiassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +61 7890 5047 ja sähköpostitse osoitteesta manh0005@flinders.edu.au.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Kuvaa ei saatavilla.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.