Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i datateknik

M.Sc. Georgios Georgakarakos doktorsavhandling i datateknik framläggs till offentlig granskning fredag 26.11.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Scalable Multicore Computing Using Dataflow and Taskbased Models.

De flesta moderna digitala elektroniska enheter förutsätter numera flerkärniga processorer. Flerkärniga processorer består av flera mindre databehandlande element – ”kärnor” – som delar på processorbelastningen från de applikationer som körs. För att köra applikationer effektivt i denna miljö måste arbetsbördan delas upp och fördelas optimalt på de tillgängliga kärnorna. Idealt ska detta kunna ske utan detaljkunskap om den flerkärniga plattformen. Därmed ökar applikationsprestandan när antalet kärnor i den flerkärniga plattformen ökas. Detta definieras som en applikations ”skalbarhet”. Möjligheten att skapa skalbara applikationer påverkar kostnaden för och kvaliteten hos de tjänster som erbjuds t.ex. användare av en digital streamingplattform, ett abonnemang på molnlagring etc.

Denna avhandling är avsedd att bidra till skalbarhet hos applikationer som exekveras i en flerkärnig miljö. Ett sätt att uppnå detta är att föreslå programvarumetoder som utnyttjar dataflödesmodellen för att utveckla skalbara applikationer. Vi vill utnyttja dataflödesmodeller eftersom de är mycket effektiva verktyg för att analysera applikationer och identifiera de delar som kan exekveras parallellt. Genom att identifiera parallelliteten i en applikation blir det enklare att exekvera den effektivt i flerkärniga processorer. I detta arbete föreslås en kombination av dataflödesmodellen och uppgiftsprogrammeringsmodellen för att exekvera applikationer. Uppgiftsprogrammeringsmodellen har valts efter att den har utvärderats och visat sig göra det möjligt för programmerare att utveckla programvarukod som lämpar sig bättre att skala än sådan som tagits fram med traditionella metoder.

Kombinationen av de två modellerna används för att utveckla ett kodgeneratorverktyg. Med en applikation som är modellerad med dataflödesmodellen genererar detta verktyg automatiskt en uppgiftsbaserad kod som kan exekveras direkt i en flerkärnig processor och ge ökad applikationsprestanda, oberoende av antalet kärnor.

Georgios Georgakarakos disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 26 november 2021 kl. 13. Opponent är biträdande professor Jani Boutellier, Vasa universitet och kustos är professor Johan Lilius, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen Auditorium XX, Agora, Vattenborgsvägen 3, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Georgios Georgakarakos är född 22.6.1976 i Aten, Grekland. Han avlade studentexamen 1994 vid 40th Lyceum of Athens och diplomingenjörsexamen i Electrical and Computer Engineering 2002 vid University of Patras, Grekland och M.Sc.-examen i Embedded Computing 2013 vid Åbo universitet.

Georgios Georgakarakos kan vid behov nås per telefon 041 700 2116 eller e-post georgios.georgakarakos@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Georgios Georgakarakos

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.