Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös tietotekniikan alalta

M.Sc. Georgios Georgakarakosin väitöskirja tietotekniikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikantiedekunnassa perjantaina 26.11.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Scalable Multicore Computing Using Dataflow and Taskbased Models.

 Suurin osa nykyaikaisista digitaalisista elektronisista laitteista perustuu moniydinprosessoreihin. Moniytimiset prosessorit koostuvat useista pienistä laskentaelementeistä, ”ytimistä”, jotka voivat jakaa sovellusten työtaakan. Sovellusten tehokas suorittaminen moniydinympäristössä edellyttää sovelluksen tuottaman työmäärän jakamista käytettävissä oleville ytimille optimaalisella tavalla. Ihannetapauksessa tämän pitäisi tapahtua tietäen mahdollisimman vähän moniytimisen alustan yksityiskohdista. Täten sovelluksen suorituskyky kasvaa moniytimisen alustan ytimien määrän kasvaessa. Näin määritellään sovelluksen kyky ”skaalautua”. Mahdollisuus suunnitella skaalautuvia sovelluksia vaikuttaa tarjottavien palveluiden hintaan ja laatuun mm. digitaalisten suoratoistoalustojen, hakukonesovellusten jne. käyttäjille.

Georgios Georgakarakoksen vaitöstutkimuksessa tutkittiin ja edistettiin moniytimisissä ympäristöissä suoritettavien sovellusten skaalautuvuutta. Yksi tapa saavuttaa sovellusten skaalautuvuus on käyttää ohjelmistomenetelmiä, jotka hyödyntävät tietovirtamallia skaalautuvien sovellusten kehittämiseen. Tietovirtamallit ovat erittäin tehokkaita työkaluja sovellusten analysointiin ja rinnakkaisten suoritettavien osien tunnistamiseen. Sovelluksen rinnakkaisuuden tunnistaminen edesauttaa sen tehokasta suorittamista moniytimisissä prosessoreissa. Tässä tutkimuksessa ehdotetaan tietovirtamallin ja tehtäväohjelmointimallin yhdistelmää sovellusten suorittamiseksi. Tehtäväohjelmointimalli valitaan sen jälkeen, kun on arvioitu sen skaalautuvuus perinteisiin lähestymistapoihin. Näin ohjelmoijat voivat kehittää paremmin skaalautuvaa ohjelmistokoodia.

Molempien mallien yhdistelmää hyödynnetään koodigeneraattorityökalun kehittämiseksi. Koska sovellus on mallinnettu tietovirtamallilla, tämä työkalu luo automaattisesti tehtäväpohjaisen koodin, joka voidaan suorittaa suoraan moniytimisessä prosessorissa ja parantaa sovelluksen suorituskykyä ytimien lukumäärästä riippumatta.

Georgios Georgakarakos väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 26.11.2021 klo 13.Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Jani Boutellier, Vaasan yliopisto ja kustoksena professori Johan Lilius, Åbo Akademi.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa auditorio XX, Agora, Vesilinnantie 3, Turku, mutta sitä voi myös seurata etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Georgios Georgakarakos on syntynyt 22.6.1976 Ateenassa, Kreikassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1994 40th Lyceum of Athensissa ja Dipl.Eng. Electrical and Computer Engineering -tutkinnon 2002 University of Patrasissa, Kreikassa. M.Sc. Embedded Computing -tutkinnon hän suoritti 2013 Turun yliopistossa.

Georgios Georgakarakos on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 041 700 2116 ja sähköpostitse osoitteesta georgios.georgakarakos@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Georgios Georgakarakos

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.