Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
13.4.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i datateknik/programvaruproduktion

DI Fredrik Robertséns doktorsavhandling i datateknik/programvaruproduktion framläggs till offentlig granskning fredag 20.4.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The lattice Boltzmann method, a petaflop and beyond.

Numeriska simuleringar med hjälp av datorer låter forskare analysera fenomen från den riktiga världen. Ett fenomen som undersöks är strömningsdynamik. Med hjälp av datorer går det att simulera vätskeflöde för system som annars inte skulle vara möjliga att observera, eller vara dyra eller svåra att observera. Forskare inom detta fält vill analysera större och mera komplexa vätskeflödessystem, men också göra detta på kortare tid och vill få mera gjort med de resurser som finns tillgängliga.

Avhandlingen fokuserar sig på lattice Boltzmann (LB)-metoden, en numerisk metod inom strömningsdynamik, och hur denna körs på moderna superdatorsystem. Moderna superdatorsystem är byggda av en samling datorer som är ihopkopplade med ett snabbt nätverk. För att utnyttja dessa måste programmen vara byggda för att utnyttja den hårdvara maskinerna är byggda med. Grundläggande är att programmen byggs på ett sådant sätt att de parallellt distribuerar arbetet som görs på dessa maskiner.

Nya superdatorsystem blir allt kraftigare. Detta görs antingen genom att bygga större maskiner med flera datorer sammankopplade, eller med hjälp av att lägga till beräkningsacceleratorer i maskinerna. Båda dessa möjligheter skapar nya utmaningar för användarna av dessa maskiner. Programmen måste effektivt klara av att använda beräkningsacceleratorerna och skala upp till de större maskinerna.

I avhandlingen presenteras kort hårdvaran och programmeringstekniker som används i moderna superdatorer och hur dessa skall tas i beaktande då man bygger ett LB-simuleringsprogram. Eftersom stora accelererade system börjar bli allt vanligare undersöker vi hur vårt accelererade LB-simuleringsprogram kan köras på en av världens snabbaste superdatorer, och visar hur vårt program klarar av att prestera över 1 biljard flyttalsoperationer per sekund.

Fredrik Robertsén disputerar fredagen den 20 april 2018 kl. 13 i auditorium XXI, Agora, Vattenborgsvägen 5, Åbo. Opponent är professor Erik Lindahl, Stockholms universitet och kustos är professor Jan Westerholm, Åbo Akademi.

Fredrik Robertsén är född 29.4.1988 i Pargas. Han avlade studentexamen 2007 vid Pargas svenska gymnasium och diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademi, 2013.

Fredrik Robertsén kan vid behov nås per telefon 0400 501 604 eller e-post fredrik.robertsen@abo.fi.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör