Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i datateknik/programvaruproduktion

DI Benjamin Byholms doktorsavhandling i datateknik/programvaruproduktion framläggs till offentlig granskning fredag 28.5.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Optimizing Stateful Serverless Computing.

Denna avhandling presenterar en självstyrande plattform för serverlösa datortjänster med tillståndsdata tillsammans med de underliggande problemställningarna. Huvudinriktningen ligger på optimering av systemet som helhet, utgående från leverantörens synvinkel i fråga om effektivitet, kostnad och kvalitet. Plattformen förmår självmant anpassa utbudet av beräkningsresurser för att tillmötesgå variation i efterfrågan utan onödigt spill.

Serverlösa datortjänster utgör ett nytt paradigm bland molnbaserade datortjänster där servrarna som behövs för beräkning har abstraherats bort, vilket låter leverantören av molnbaserade datortjänster avgöra var och hur beräkningar utförs. Detta förfarande förenklar utvecklingsmodellen för användaren av molnbaserade datortjänster i och med att denne kan fokusera på verksamhetslogik i stället för infrastruktur. Å andra sidan erhåller leverantören av molnbaserade datortjänster större frihet i hanteringen av involverade datacentra, vilket tillåter en högre nyttjandegrad av tillgängliga resurser.

Tillståndsdata behövs för att lagra tillfällig information för användare, exempelvis användaruppgifter, varor i en varukorg, ifyllda formulär eller reserverade biljetter. Om dessa data tappas bort kommer allt osparat arbete försvinna. Därför är det viktigt att hantera tillståndsdata säkert. Effektiv hantering av tillståndsdata bland serverlösa datortjänster utgör ett öppet forskningsproblem som denna avhandling försöker lösa.

Benjamin Byholm disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 28 maj 2021 kl. 13. Opponenter är professor Tommi Mikkonen, Helsingfors universitet och docent Josef Spillner, ZHAW School of Engineering, Schweiz och kustos är professor Ivan Porres, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Benjamin Alexander Byholm är född 21.9.1987 i Vasa. Han avlade studentexamen 2006 vid Vasa övningsskola och teknologie kandidatexamen 2011 vid Åbo Akademi samt diplomingenjörsexamen 2013 vid Åbo Akademi.

Benjamin Byholm kan vid behov nås per telefon 050 326 1202 eller e-post benjamin.byholm@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Benjamin Byholm

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.