Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi och cancerforskning

M.Sc. Farid Siddiquis doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 12.2.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Development of Novel Drugs Targeting Chaperones of Oncogenic K-Ras.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är cancer den näst största dödsorsaken världen över. År 2018 orsakades cirka 9,6 miljoner dödsfall av cancer. Cancer uppstår när normala celler omvandlas till tumörceller på grund av mutationer i en eller flera gener. Mutationer i RAS-gener är associerade med cirka 3,4 miljoner nya cancerfall varje år världen över. Cancer uppstår i flera steg utgående från en pre-malign lesion till en malign (elakartad) cancer. För att kunna växa och profilera måste både normala och cancerceller samordna olika nätverk för intracellulära processer. Dessa processer inkluderar ett brett spektrum av protein-protein-interaktioner som behövs för förändringar i cellmetabolism, multipla signalkaskader, cirkulation av biomolekyler och plasmamembranorganisation av proteiner. Fel reglering av någon av dessa processer kan bidra till uppkomsten av cancer.

Mutationer i RAS-gener står för cirka 19 % av de totala cancerfallen. KRAS-genen är den oftast muterade onkogenen i cancer. Farnesylerad K-Ras (en post-translationell modifiering av proteinet) samverkar med den intracellulära transport-chaperonen (en grupp av proteiner som hjälper till med veckningen av andra proteiner) PDE6D, vilket underlättar K-Ras-translokation till plasmamembranet. På plasmamembranet regleras K-Ras aktiviteten av ett antal proteiner, bland annat nanokluster-stödmolekyler galectin-3 och Raf.

I mitt avhandlingsarbete identifierade vi två olika typer av föreningar som blockerar transporten eller membranorganisationen av det onkogena K-Ras. Först har vi utvecklat och karaktäriserat nya föreningar som specifikt blockerar interaktionen mellan K-Ras och transport-chaperonen PDE6D. I den andra delen beskrev vi att om man inhiberade kontaktytan för proteiner hos Hsp90/Cdc37 kunde man blockera aktiviteten hos K-Ras genom nedreglering av Raf och galectin-3. Vi identifierade även nya inhibitorer för kontaktytan av Hsp90/Cdc37.

Farid Siddiqui disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 12 februari 2021 kl. 13. Opponent är professor Krishnaraj Rajalingam, UMC-Mainz, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Tyskland och kustos är docent Annika Meinander, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Farid Ahmad Siddiqui är född 10.7.1984 i Feel Nagar, Shahjahanpur, Indien. Han avlade Master of Science-examen i bioteknik 2011 vid Punjab Technical University, Punjab, Indien.

Farid Siddiqui kan vid behov nås per telefon 046 888 1512 eller e-post farid.siddiqui@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Farid Siddiqui

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.