Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi

Samu Himanen

FM Samu Himanens doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Mechanisms of Nascent Transcription in Cell Stress.  

Disputationen äger rum fredagen den 13 maj 2022 kl. 13 i Auditorium Pha1, PharmaCity, Österlånggatan 4, Åbo. Opponent är Dr., Principal Investigator Ritwick Sawarkar, University of Cambridge, Storbritannien och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Denna avhandling undersökte förändringar i cellens genavläsning under olika former av proteinskadande stress. Celler utsätts regelbundet för olika stressfaktorer, såsom värme och oxidativ stress, vilket skadar DNA, proteiner och andra cellulära molekyler. För att cellen skall kunna skydda sig mot proteinskadande stress, aktiveras transkriptionsfaktorer, varav en viktig proteinfamilj är värmechockfaktorer (HSF). Transkriptionsfaktorer är speciella i syn av att de kan förändra genavläsning, vilket stimulerar produktionen av proteiner som skyddar från stress. I detta arbete undersöktes hur stressbehandlingars långvariga intryck på genuttrycket ärvs av dotterceller under celldelning.  

Resultaten visade att den långvariga stressen medförde förändringar till de påföljande cellgenerationerna, vilket ökade på deras förmåga att redan i ett tidigt skede reagera på stress. Arbetet visade också att kortvarig värme och oxidativ stress orsakar HSF:er att driva transkriptionen av olika gener, varutav många var okända. Ett viktigt resultat visade för första gången att HSF:er kan aktivera transkriptionen av gener genom att binda till så kallade genetiska förstärkare, vilka är lokaliserade i närheten av gener och kan bidra till dess reglering. Slutligen karakteriserades mekanismen genom vilken läkemedlet BGP-15 ökar cellens förmåga att styra transkriptionen av stressrelaterade gener. Tillsammans ger dessa resultat en viktig grund för framtida studier där regleringen av genuttryck kan studeras vid både normal utveckling och sjukdomstillstånd. 

Samu Himanen är född 1988 i Esbo, han kan vid behov nås per telefon 050 433 9770 eller e-post samu.himanen@abo.fi. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden