Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös solubiologian alalta

Samu Himanen.
Samu Himanen

FM Samu Himasen väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on Mechanisms of Nascent Transcription in Cell Stress.  

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 13. toukokuuta 2022 klo 13, osoitteessa auditorio Pha1, PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku. Vastaväittäjänä toimii Dr., Principal Investigator Ritwick Sawarkar, University of Cambridge, Iso-Britannia ja kustoksena professori, John Eriksson, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Tässä väitöskirjassa tutkittiin geeniluennassa tapahtuvia muutoksia erilaisten solustressien aikana. Solut altistuvat useille erilaisille stressitilanteille, kuten lämpöstressille ja oksidatiiviselle stressille. Nämä sekä monet muut stressitilanteet vahingoittavat DNA:ta, proteiineja ja muita solun molekyylejä. Suojautuakseen näitä stressejä vastaan, solut aktivoivat transkriptiotekijöitä, joista yksiä keskeisimpiä ovat lämpösokkitekijät (HSF). Transkriptiotekijät puolestaan muuttavat geeniluentaa, mikä johtaa stressiltä suojaavien proteiinien tuottamiseen. 

Tässä työssä selvitettiin, että solujen altistaminen stressille johtaa geeniluennassa tapahtuviin muutoksiin, jotka periytyvät solunjakautumisen yhteydessä tytärsoluille. Lyhyt stressi nopeutti geenien aktivaatiota ja pitkäkestoinen stressi vähensi geeniluennan aloittamista seuraavan stressin aikana. Työssä osoitettiin myös, että HSF:t aktivoivat eri geenejä oksidatiivisen stressin ja lämpöstressin aikana. Lisäksi tuloksista havaittiin ensimmäistä kertaa, että HSF:t kykenevät aktivoimaan geenejä sitoutumalla DNA:n vahvistaja-alueisiin, jotka säätelevät lähellä olevien geenien aktiivisuutta. Lopuksi työssä selvitettiin mekanismi, jonka kautta lääkeaineena käytettävä BGP-15-molekyyli tehostaa stressin aikaista geeniluentaa. Yhdessä nämä tulokset antavat pohjan tulevia tutkimuksia varten, joissa geeniluennan säätelyä voidaan tutkia sekä normaalissa kehityksessä että erilaisissa taudeissa. 

Samu Himanen on syntynyt 1988 Espoossa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 433 9770 ja sähköpostitse osoitteesta samu.himanen@abo.fi 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.