Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
7.9.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling i biokemi

FM Nitin Agrawals doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 14.9.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Structural characterization of Avidins with novel binding properties.

Avidin (Avd) är ett protein som först upptäcktes i kycklingäggvita och är känt för sin extremt höga bindningsaffinitet för biotin. Biotin binder till Avd från kyckling med den högsta affiniteten som har observerats för icke-kovalent ligandbindning och därför har Avd-biotinbindningssystemet använts i många biovetenskapliga tillämpningar inom bioteknik, medicinsk diagnostik och nanoteknik.

Våra medarbetare har redan tidigare konstruerat manipulerade former av Avd och tillsammans med dem strävade detta arbete till att lösa strukturen för nya naturliga och manipulerade Avd-proteiner som binder icke-biotinligander, t.ex. steroider. Med hjälp av röntgenkristallografi löstes 3D-strukturen för tre sådana proteiner och datorbaserade metoder användes för att hitta strukturellt liknande proteiner och för att testa ligandbindningskapaciteten hos dessa Avd. De nya Avd som studerats i detta arbete kan vidareutvecklas för olika bio(nano)teknologiska tillämpningar, som t.ex. att möjligtvis ersätta traditionella antikroppar.

Nitin Agrawal disputerar fredagen den 14 september 2018 kl. 12 i auditorium Ministeri, Biocity, Artillerigatan 6A, Åbo. Opponent är professor Narayanaswamy Srinivasan, Indian Institute of Science, Indien och kustos är professor Mark S. Johnson, Åbo Akademi.

Nitin Agrawal är född 25.2.1987 i Indien. Han avlade studentexamen 2005 vid Abhinav Bharati High School i Indien och FM-examen år 2012 vid Åbo universitet.

Nitin Agrawal kan vid behov nås per telefon 040 530 5758 eller e-post nitin.agrawal@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: http://www.doria.fi/handle/10024/161486

Nitin Agrawal
Nitin Agrawal

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör