Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i biokemi

FM Anna Möuts doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning torsdag 17.6.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Membrane lipid frustration: Contribution of ceramide and its effects on lateral segregation.

Ceramider är både byggstenar och nedbrytningsprodukter av sfingolipider vars inverkan på membraner är intressanta ur både biofysiskt och fysiologiskt perspektiv.

Vid närvaro av ceramid i ett membran bildas domäner med ökad ordningsgrad i förhållande till omgivande membran. Ansamling av ceramider i cellens membraner har påvisats ha en koppling till att förpassa cellen till att genomgå programmerad celldöd, möjligen genom att påverka membranets fluiditet eller som en signalmolekyl som utlöser en apoptotisk kaskad. Ceramider aggregeras vid låga halter i membraner, men denna effekt kan förstärkas av andra betydande lipidklasser.

Anmärkningsvärt är att vissa av dessa lipider är typiska för mitokondrier, som också anses vara startpunkten för utlösandet av apoptos. I ceramiders samverkan med andra lipider i membranet visade vi att förhållandet mellan huvudgruppens storlek och acylkedjornas volym samt ceramidens vätebindningspotential är viktiga faktorer att ta i beaktande. Den förstärkta laterala segregeringen av ceramider som förmedlas av omgivande lipiders form verkar ha olika bakomliggande mekanismer. Lipider med förhållandevis små huvudgrupper samverkar ofördelaktigt med ceramid och har en frånstötande effekt, medan lipider med stora huvudgrupper och liten acylkedjevolym ger ceramiden skydd från omgivande vatten.

Anna Möuts disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 17 juni 2021 kl. 13. Opponent är docent Katariina Öörni, Wihuri forskningsinstitut, Helsingfors universitet och kustos är professor Mark Johnson, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Anna Möuts är född 18.4.1990 i Vasa. Hon avlade studentexamen 2009 vid Vasa Övningsskolas Gymnasium och filosofie magisterexamen 2016 vid Åbo Akademi.

Anna Möuts kan vid behov nås per telefon 045 634 8189 eller e-post anna.mouts@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Anna Möuts

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.