Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
7.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling avslöjar ny länk mellan cellförsvarssystem och cancer

FM Jenny Joutsens doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 18.5.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Regulation of cellular stress proteins in physiology and disease.

Syftet med denna avhandling var att undersöka försvarssystemens funktion i cellen. I studien upptäcktes, att felaktig reglering av försvarssystem kan bidra till utvecklingen av prostatacancer. Dessutom visade det sig att cellerna, som har defekta försvarssystem, är mera känsliga för vissa läkemedel. Resultaten som presenteras är signifikanta eftersom de ökar vår förståelse av cellförsvarssystemets funktion och betonar vikten av försvarssystemet vid olika sjukdomstillstånd.

Varje cell i människan har förmågan att försvara sig mot stressfaktorer i dess miljö. Försvarssystemens korrekta funktion är viktig eftersom felaktig reglering kan gynna utvecklingen av flera sjukdomstillstånd. En av de viktigaste cellulära försvarssystemen kallas för värmechockresponsen, och dess funktion är att skydda celler mot proteinskadande stress. Värmechockresponsen styr genavläsningen genom transkriptionsfaktorer som kallas för värmechockfaktorer, vilka kan aktivera försvarsprogrammet några sekunder efter exponering till stress.

I denna avhandling undersöktes speciellt värmechockfaktor 2:s funktion. I detta arbete framkom det att HSF2 kan hämma utvecklingen av cancer och därmed avslöjades en ny viktig länk mellan cellförsvarssystem och cancer. Dessutom upptäcktes att HSF2 kan styra cellens levnadsförmåga vid proteinskadande stress. Analys av genuttrycket i hela genomet visade att HSF2 reglerar uttrycket av vidfästningsreceptorerna och genom det påverkar cellernas stresstolerans. Dessa resultat är signifikanta eftersom värmechockfaktorer har tidigare antagits endast öka på cellernas stresstolerans genom inverkan av de molekylära chaperonerna. Avhandlingens observationer ändrar på vår uppfattning om cellernas behov under stress. Resultaten som presenteras i denna avhandling ökar vår förståelse om värmechockfaktorernas funktion i olika fysiologiska och patofysiologiska förhållandena och utgör grunden till vidare undersökningar i framtiden.

Jenny Joutsen disputerar fredagen den 18 maj 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är assistant professor Marc Mendillo, Northwestern University, USA och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Jenny Maaria Joutsen (f. Siimes) är född 29.10.1984 i Kemi. Hon avlade studentexamen 2003 vid Kemin lyseon lukio och FM-examen vid Åbo universitet 2011.

Jenny Joutsen kan vid behov nås per telefon 040 771 1056 eller e-post jenny.joutsen@abo.fi.

 

Jenny Joutsen
Jenny Joutsen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör