Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
7.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös paljastaa uuden yhteyden solujen puolustusjärjestelmien ja syövän etenemisen välillä

FM Jenny Joutsenen väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 18.5.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Regulation of cellular stress proteins in physiology and disease.

Tämän väitöstyön tarkoituksena oli tutkia solujen puolustusjärjestelmien toimintaa. Työssä selvisi, että puolustusjärjestelmien virheellinen säätely voi edesauttaa eturauhassyövän etenemistä sekä altistaa solut lääkeaineiden aiheuttamalle ennenaikaiselle solukuolemalle. Työn tulokset ovat merkittäviä, sillä ne lisäävät ymmärrystämme solujen puolustusjärjestelmien toiminnasta sekä korostavat niiden tärkeyttä erilaisten sairaustilojen syntymisessä.

Jokaisella ihmiselimistön solulla on kyky puolustaa itseään ympäristön stressitekijöitä vastaan. Puolustusjärjestelmien oikeanlainen toiminta on tärkeää, sillä väärin säädeltyinä ne voivat edistää ihmisellä esiintyvien sairauksien etenemistä. Yksi tärkeimmistä solujen puolustusjärjestelmistä on nimeltään lämpösokkivaste ja sen tehtävä on suojella solua erityisesti proteiineja vahingoittavien stressien yhteydessä. Lämpösokkivastetta ohjataan geenien luentaa säätelevien lämpösokkitekijöiden välityksellä, jotka pystyvät käynnistämään puolustusohjelman jopa sekuntien kuluttua stressialtistuksesta. Tässä väitöstyössä tarkasteltiin erityisesti lämpösokkitekijän 2 (HSF2) toimintaa.

Työssä selvisi, että HSF2 hidastaa eturauhassyöpäsolujen kasvua ja siten paljasti uuden tärkeän yhteyden solujen puolustusjärjestelmien ja syövän etenemisen välillä. Tämän lisäksi HSF2:n havaittiin määrittävän solujen elinkykyä proteiineja vahingoittavan stressin yhteydessä. Koko genomin kattava geenien ilmenemisen määritys paljasti HSF2:n säätelevän solujen tarttumisreseptoreiden määrää ja näin vaikuttavan solujen kykyyn selviytyä stressistä. Tulos on merkittävä, sillä lämpöshokkitekijöiden on aikaisemmin ajateltu lisäävän solujen stressinsietokykyä ainoastaan tiettyjen esiliinaproteiinien välityksellä. Havaintomme muuttavatkin käsitystämme solujen tarpeista stressin aikana.

Kaiken kaikkiaan tässä väitöskirjassa esitetyt havainnot laajentavat tuntemustamme lämpösokkitekijöiden säätelystä ja tehtävistä erilaisissa fysiologisissa ja patofysiologisissa konteksteissa ja siten toimii tärkeänä pohjana tuleville jatkotutkimuksillemme.

Jenny Joutsen väittelee tohtoriksi perjantaina 18. toukokuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii assistant professor Marc Mendillo, Northwestern University, USA ja kustoksena professori John Eriksson, Åbo Akademi.

Jenny Maaria Joutsen (os. Siimes) on syntynyt 29.10.1984 Kemissä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2003 Kemin lyseon lukiossa ja FM-tutkinnon, Turun yliopistossa, 2011.

Jenny Joutsen on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 771 1056 ja sähköpostitse osoitteesta jenny.joutsen@abo.fi.

 

Jenny Joutsen
Jenny Joutsen

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja