Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Den allmänna konsttävlingen för Aurum är avgjord

Statens konstverkskommission organiserade konsttävlingen i samarbete med Finlands Universitetsfastigheter Ab, Åbo Akademi och Åbo universitet. Meningen var att söka fram idéer för konstverk för nybyggnaden Aurum som skall tas i bruk av Åbo Akademi och Åbo universitet. Som prisnämnd fungerade statens konstverkskommission, som dess ordförande arkitekt Jari Auer.

Tävlingen var ytterst högklassig och skisser kom in för alla tävlingsmålen. I många av förslagen fanns en länk till Finlands äldsta universitetsområde och dess historia. I förslagen hade man tagit i beaktande de material som används i nybyggnaden, den träbelagda arkitekturen samt nybyggnadens kommande aktörer. Också namnet Aurums betydelse och dess olika konnotationer syntes i förslagen, särskilt i materialvalen.

Allt som allt 121 förslag uppfyllde de krav som uppställts i tävlingsprogrammet.

  • På 1:a plats placeras Quercus robur av Noora Schroderus, 7000 euro.
  • På 2:a plats placeras Veden sielu av Tom Engblom, 4000 euro.
  • På 3:e plats placeras Välähdyksiä av Pertti Kekarainen, 3000 euro.

Prisnämnden gav erkännanden och pris på 500 euro till Lapis philosophorum av Anu Suhonen och Parabel av Benjamin Orlow.

Dessutom delade prisnämnden ut hedersomnämnanden till Entanglement av Nestori SyrjäläIsomus av Jani Rättyä och Markku Ojala, samt Corpuscula av Tuulia Susiaho.

Statens konstverkskommission går in för att vidareutveckla Quercus robur.

Förslagen och bedömningsprotokollet finns till påseende på tävlingens webbsidor www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taidekilpailu 17.6.2019–15.1.2020.